Energi och uppvärmning

Vi behöver alla bidra för att spara energi. Omvärldsläget innebär högre elpriser och sämre möjligheter att importera el om det behövs. Du och andra kan minska egna elkostnader och risken för elavbrott genom att använda mindre el och nyttja tider på dygnet med låg belastning på elnätet.

Läs vad kommunen gör för att spara energi och vad du själv kan göra hemma och på jobbet för att bidra. Kommunen och andra myndigheter samarbetar för att spara energi och tar samtidigt hänsyn till vad det innebär för dig som invånare.