blommor, gräsmatta, rådhuset

Naturvård, parker

I Umeå är det alltid bara några minuter till närmaste park eller skogsområde. I menyn finns information om dem. Upptäck hur natur och aktiviteter skiftar mellan årstiderna. Om du saknar egen täppa kan du leta en kolonilott i något av de 14 områden som drivs av odlingsföreningar.

Parkdriften ansvarar för kommunens park och naturmark, vilken omfattar parker, lekparker, skogs- och naturområden samt grönytor längs gator. Målet med vårt arbete är att planera, bygga och underhålla ett brett utbud av gröna miljöer som erbjuder medborgarna möjligheter att utöva en mångfald olika aktiviteter året om. Umeå kommuns gröna miljöer ska vara välskötta, säkra, trygga och tillgängliga för alla.

  • Lekskulpturer invigdes med glada tillrop

    1 september invigdes skulpturer som är gestaltade utifrån barns perspektiv av vad de vill se på platsen, den nya parken vid Kvarnlunden. Efter att Lena Karlsson...
  • Upptäck Umeås äldsta träd

    Nära 80 procent av alla planterade träd i Umeå stad är björkar, men det finns såklart en mängd andra träd som med tiden har blivit landmärken där de står. När U...
Sidan publicerades www.umea.se/naturvardparker