blommor, gräsmatta, rådhuset

Naturvård, parker

I Umeå är det alltid bara några minuter till närmaste park eller skogsområde. I menyn finns information om dem. Upptäck hur natur och aktiviteter skiftar mellan årstiderna. Om du saknar egen täppa kan du leta en kolonilott i något av de 14 områden som drivs av odlingsföreningar.

Parkdriften ansvarar för kommunens park och naturmark, vilken omfattar parker, lekparker, skogs- och naturområden samt grönytor längs gator. Målet med vårt arbete är att planera, bygga och underhålla ett brett utbud av gröna miljöer som erbjuder medborgarna möjligheter att utöva en mångfald olika aktiviteter året om. Umeå kommuns gröna miljöer ska vara välskötta, säkra, trygga och tillgängliga för alla.

  • Påverka våra mest centrala parkers framtid

    Dina tankar och idéer är mycket viktiga för att utveckla våra parker och vägleda arbetet. Umeå kommun finns på plats i Döbelns park och Vänortsparken under två...
  • Ny skötselplan för Grössjöns naturreservat

    Förslag till nya föreskrifter och ny skötselplan för Grössjön har tagits fram och är nu ute på remiss till och med 15 november 2021. Du är välkommen att lämna s...
  • Grössjön får ett rikare rikkärr i framtiden

    Länsstyrelsen i Västerbotten jobbar aktivt med att förbättra miljöer för hotade arter och har fått tillstånd att restaurera två diken i Blomstermyran i Grössjön...
Sidan publicerades