Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera rätt, hushållsavfall

Vakins sorteringsguide, sortera ditt hushållsavfall rätt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer ÅVS (www.ftiab.selänk till annan webbplats)

Återvinningscentraler ÅVClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.vakin.se)

Hushållsnära hämtning (www.tmr.se)länk till annan webbplats

Få förpackningar av papper, plast och metall hämtade vid bostaden.

Här lämnar du grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall från hushåll

Återvinningscentraler ÅVClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (www.vakin.se)

Sortera rätt, material från bygg och rivning

Materialsortering vid rivning och renovering.öppnas i nytt fönster

Vem gör vad?

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun.

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Det är till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.

Kommunens e-tjänster

Här nedan finns e-tjänster för anmälan av kompostering av avfall, anmälan av kompostering av latrin och ansökan om uppehåll i avfallshämtning ned. Överiga e-tjänster om avfall finns i kommunens förteckning över e-tjänster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Kontakt

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB
090-16 19 00
vakin@vakin.se

www.vakin.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Miljö- och hälsoskydd
Umeå kommun
090-16 10 00 (växel)
miljoochhalsoskydd@umea.se

Sidan publicerades