Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Sortera rätt, hushållsavfall

Vakins sorteringsguide, sortera ditt hushållsavfall rätt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förpackningar och tidningar

Återvinningsstationer ÅVS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.fti.se)

Återvinningscentraler ÅVC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.vakin.se)

Hushållsnära hämtning (www.tmr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Få förpackningar av papper, plast och metall hämtade vid bostaden.

Här lämnar du grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall från hushåll

Återvinningscentraler ÅVC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.vakin.se)

Sortera rätt, material från bygg och rivning

Materialsortering vid rivning och renovering Öppnas i nytt fönster.

Vem gör vad?

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Umeå kommun.

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun. Det är till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.

Kommunens e-tjänster

Här nedan finns e-tjänster för anmälan av kompostering av avfall, anmälan av kompostering av latrin och ansökan om uppehåll i avfallshämtning ned. Övriga e-tjänster om avfall finns i kommunens förteckning över e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan publicerades www.umea.se/atervinning