Flygfoto med en 3D-illustration som visar byggnadsvolymer på de tänkta tomterna för verksamheter på Östra Ersboda.

Verksamhetsområdet på Ersboda växer och det är möjligt att anmäla intresse för etapp 2.

Anmäl intresse för ny verksamhetstomt på Ersboda

Ett nytt verksamhetsområde växer fram norr om mejeriet på Ersboda. Det har väckt stort intresse och stora delar av första etappen är redan utbyggd. För etapp två är infrastrukturen på plats och försäljningen av mark har påbörjats. Intresset för tomterna är stort och väntas öka allt eftersom området fortsätter att växa fram.

– Tomterna på Östra Ersboda ligger i ett fantastiskt läge nära E4 och centrala Umeå, det gör att många av företagen som etablerar här får nära till sina kunder. Området blir också alltmer attraktivt allt eftersom det växer fram. När vägarna nu är på plats kan man visualisera hur området kommer att se ut när det är utbyggt, det underlättar för den som är intresserad, säger Johan Sjöström, mark- och exploateringsingenjör.

I etapp 1, som är 160 000 kvadratmeter stor, är 13 av 15 tomter antingen sålda eller markanvisade. Här återfinns bland annat verksamheter inom transport och logistik, industrifack för företag, tankning av biogas med flera. Etapp 2 är cirka 70 000 kvadratmeter stor och här finns 11 tomter som är mellan 3 000 och 10 000 kvadratmeter stora. Intresse­anmälningar har redan lämnats för fyra av dessa tomter och reservationsavtal kommer att börja tecknas under hösten. Än finns möjlighet för verksamheter att lämna intresseanmälan för etapp 2.

Flygfoto som visar avgränsning för etapp 1 och 2 inom området.

Området byggs ut i etapper. Den kommande etapp 3 är inte markerad på bilden men kommer att ligga norr om etapp 1.

– När ett företag är intresserat av att köpa mark av Umeå kommun får de lämna in en intresseanmälan. Där beskriver de vad de planerar för verksamhet på platsen och vad de tänkt bygga. Vi gör sedan en bakgrundskoll av företaget och ser över hur deras verksamhet kan passa in i området, säger Rebecka Lindgren, mark- och exploateringsingenjör.

Parallellt med att försäljningen av tomter i etapp 2 pågår så planläggs etapp 3. Etapp 3 ligger längre norrut och är ett större område på cirka 250 000 kvadratmeter. Detaljplanen väntas antas under våren 2024. Efter det ska infrastrukturen byggas vilket gör att försäljning av dessa tomter preliminärt kan bli aktuell om cirka 3 år.

Läs mer om verksamhetsområdet på Östra Ersboda och lämna din intresseanmälan på projektsidan

Sidan publicerades