Flygfoto med illustration över möjlig utbyggnad på området

Ersboda, östra

Typ av verksamhet

Detaljplanen anger att området kan innehålla en blandning av olika verksamheter, till exempel kontor, detaljhandel (ej livsmedel), verkstad, lager och annan ej störande industri.

Eftersom detta område ligger intill den norra entrén till Umeå är utformningen av platser och byggnader av stor vikt.

Tidsplan

Markanvisning sker löpande.

Pris

Markpriset är 350 kronor per kvadratmeter

Områdesbeskrivning

Intill E4:an vid den norra entrén till Umeå finns det sedan 2011 en detaljplan som medger en maximal utbyggnad av området om 455 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom området.

Sidan publicerades www.umea.se/ostraersboda