Miljöinspektörer från Umeå kommun undersöker ett avlopp under ett tillsynsbesök.

Miljöinspektörer från Umeå kommun undersöker ett avlopp under ett tillsynsbesök.

Fastighetsägare får brev om avloppstillsyn

Miljö- och hälsoskydd tar nu första steget i kommunens stora satsning på små avlopp. Totalt ska runt 5 700 avlopp få tillsyn under de kommande åren för att säkerställa att de uppfyller dagens miljökrav på rening. I dagarna får 1 800 fastighetsägare brev inför tillsyn.

Tillsyn innebär att du som har ett eget avlopp börjar med att lämna uppgifter till kommunen om avloppets status. Därefter kan det bli aktuellt med ett platsbesök, att söka tillstånd för ett nytt avlopp eller att åtgärda det gamla.

Här på umea.se finns information för dig som vill veta mer om tillsynen och hur du tar hand om ditt avlopp löpande. Där hittar du också en checklista som du kan använda för att bedöma om ditt avlopp behöver åtgärdas. Du som är berörd fastighetsägare bjuds också in till ett informationsmöte om tillsynen.

Prioritering vid tillsyn

Arbetet är omfattande och inspektörerna betar av alla områden i en särskild prioriteringsordning. Ekologisk status, belastningen från fosfor och risker för människors hälsa styr vilka platser man börjar med. Först ut är området som sträcker sig från Norrbyn till Ström.

– På senare år har många flyttat till sina fritidshus för att bo där året om. Det sker ofta i närheten av sjöar och vattendrag, i områden som ursprungligen var avsedda för fritidshus. Mjölefjärden är ett sådant exempel, förklarar Nina Stenbacka, samordnare för tillsynsarbetet, Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun.

Belastningen blir för stor

När allt fler väljer att bo året runt i känsliga områden kan även små brister i avloppen göra att den totala belastningen på miljön blir för stor. Orenat avloppsvatten kan sprida parasiter, bakterier eller virus som orsakar sjukdom. Avloppsvatten innehåller också kväve och fosfor som bidrar till övergödning. Övergödning ökar risken för algblomning och försämrar livsmiljön för fiskar och andra arter.

– Genom att sköta om din avloppsanläggning och kontrollera den regelbundet bidrar du till bra fiske, rent badvatten och säkert dricksvatten i ditt närområde. Dessutom håller anläggningen längre om du tar hand om den löpande, genom så kallad egenkontroll, förklarar Nina Stenbacka.

Bra att vara ute i god tid

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för alla avlopp i Umeå kommun. Kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer gör tillsyn för att kontrollera om anläggningarna lever upp till kraven i miljölagstiftningen. Just nu ligger snön djup och det är svårt att både kontrollera och sköta avloppet, men kommunen försöker informera i god tid om det som väntar.

– En gammal eller trasig anläggning kan behöva åtgärdas eller bytas ut och det är en lång process. Även om du inte hör till dem som får ett brev av oss nu så är det ingen dum idé att börja fundera på vilka alternativ det finns för dig om du tror att du måste byta anläggning, säger Nina Stenbacka.

Många oroar sig för kostnader som kan uppstå om man tvingas anlägga nytt avlopp.

– Vi förstår att det kan vara en tuff kostnad ta just nu. Därför är det bra om man är öppen för alternativa lösningar. Ett avlopp utan vattentoalett är till exempel ett billigare alternativ. I dag finns många fina torrtoaletter. Ett annat alternativ är att anlägga ett gemensamt avlopp med grannarna för att få ner kostnaderna, säger Nina Stenbacka.

Mer information

Små avlopp är mindre avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 200 personer. Små avlopp kan vara ägda enskilt eller gemensamt.

Läs mer om eget avlopp

Klarar ditt avlopp kraven på rening? , 745.4 kB. (pdf)

Avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Nina Stenbacka
samordnande miljöinspektör
090-16 66 77
nina.stenbacka@umea.se

Hilda Person
miljöinspektör
090-16 66 65
hilda.persson.2@umea.se

Sidan publicerades