Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Längs Kullavägen säljs en tomt för sammanbyggda småhus. Området är markerat i rött.

Mark för radhus, kedjehus eller parhus till salu på Umedalen

På Umedalen ligger en tomt ute för intresseanmälan för markanvisning. Tomten ligger i korsningen J A Linders väg–Kullavägen och väntas bli 2 250 kvadratmeter stor. Den som köper marken kan ”sammanbyggda småhus”, vilket innebär radhus, kedjehus eller parhus på platsen.

– Området kommer att delas i två där den norra delen säljs och i den södra delen ska kommunen bygga ett grupp­boende. Det här är ett bra läge för bostäder med närhet till skolor, livsmedelsbutiker och olika fritidsaktiviteter, säger Erik Sjöberg, mark- och exploateringsingenjör.

Att Umeå kommun lägger ut en förfrågan om att lämna intresse för markanvisning innebär att exploatörer kan anmäla intresse att köpa marken. De får då beskriva vad de vill bygga på marken. Avdelningen Mark och exploatering på Umeå kommun granskar sedan förslagen utifrån givna kriterier och föreslår sedan till kommunstyrelsens planeringsutskott vilka som ska tilldelas marken.

Priset för marken är 600 000 kronor per bostadsenhet. Om det till exempel byggs sex bostäder blir priset för fastigheten 3 600 000 kronor. Alla kostnader som tillkommer från markanvisning till färdigställt område, till exempel nödvändiga myndighetslov, anslutningsavgifter till ledningsnät samt utrednings- och planeringsarbeten, bekostas av exploatören.

Sidan publicerades