Umedalen, Kullavägen

Områdesbeskrivning

I de västra delarna av centrala Umeå ligger Backenområdet, där Umedalen möter Västerhiske finns en mindre byggrätt av sammanbyggda småhus. Befintliga kvarter som angränsar till planområdet utgörs av flerbostadshus och enbostadshus i en till två våningar. I närområdet finns såväl skolor som förskolor samt diverse service. Större livsmedelsbutik, restauranger, idrottsanläggning, elljusspår och äventyrslekpark finns i närområdet. Det är även nära till kollektivtrafik.

Byggrätten är såld

Kommunen skrev 2023 ett markanvisningsavtal med VNB Byggproduktion AB.
Företaget har nu fått sitt bygglov beviljat och ska börja bygga sommaren/hösten 2024.
Fastigheten är såld.

Sidan publicerades