Umedalen, Kullavägen

Områdesbeskrivning

I de västra delarna av centrala Umeå ligger Backenområdet, där Umedalen möter Västerhiske finns en mindre byggrätt av sammanbyggda småhus. Befintliga kvarter som angränsar till planområdet utgörs av flerbostadshus och enbostadshus i en till två våningar. I närområdet finns såväl skolor som förskolor samt diverse service. Större livsmedelsbutik, restauranger, idrottsanläggning, elljusspår och äventyrslekpark finns i närområdet. Det är även nära till kollektivtrafik.

Byggrätten är markanvisad

Kommunen har skrivit avtal med VNB Byggproduktion AB.
När företaget fått sitt bygglovbeviljat och ska börja bygga säljs fastigheten.

Sidan publicerades