Umedalen, Kullavägen

Områdesbeskrivning

I de västra delarna av centrala Umeå ligger Backenområdet, där Umedalen möter Västerhiske finns nu möjlighet
att utveckla en mindre byggrätt av sammanbyggda småhus.

Befintliga kvarter som angränsar till planområdet utgörs av flerbostadshus och enbostadshus i en till två våningar.
I närområdet finns såväl skolor som förskolor samt diverse service. Större livsmedelsbutik, restauranger, idrottsanläggning, elljusspår och äventyrslekpark finns i närområdet. Det är även nära till kollektivtrafik.

Vad ska byggas

Vi efterfrågar sammanbyggda småhus. Byggnaderna ska uppföras med stående träpanel.
Parkeringsbehovet ska lösas inom byggrätten. Se förutsättningarna i gällande detaljplan här nedan.

Tidplan/status

Detaljplanen för området fick laga kraft 2021. I den möjliggörs två nya fastigheter för bostadsändamål.
Den södra fastigheten kommer Umeå kommun bebygga med ett gruppboende.
Den norra fastigheten kommer att markanvisas genom en markanvisningsförfrågan.
Det kommer att behövas samordning mellan byggprojekten.

Markanvisning pågår.

Pris

Se markanvisningsförfrågan.


Intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning.

Sidan publicerades