Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Prästgården på Holmön har fått nya digitala lås.

Nu är Holmöns Prästgård tillgänglig för ännu fler

För cirka två år sedan köpte lokala krafter Holmöns Prästgård. Därmed säkrades den anrika byggnaden som en fortsatt samlingspunkt i byn. Med hjälp av Umeå kommuns landsbygdsstöd har Holmöns Utvecklingsforum investerat i ett digitalt låssystem som gör att byggnaden kan användas mer flexibelt.
– Nu kan både öbor och besökare enkelt boka Prästgården via en app i stället för att behöva en nyckel, berättar Joar Sandström, ordförande i Holmöns Utvecklingsforum.

År 2019 meddelade Sävar-Holmön församling, dåvarande fastighetsägare till Prästgården, att huset skulle läggas ut till försäljning. Holmöborna blev oroliga att huset skulle hamna i privat ägo och därmed förloras som en viktig samlingspunkt för ön. Holmöns Utvecklingsforum, paraplyorganisationen för öns föreningar, insåg att de behövde agera snabbt.

Föreningen bildade ett aktiebolag med begränsad vinstutdelning, så kallat bygdebolag, och började sälja andelar för att finansiera köpet. Med hjälp av aktieförsäljningen, crowdfunding, investeringsstöd från Umeå kommun och ett banklån lyckades de genomföra köpet under 2021.

– Prästgården har alltid haft en central roll för Holmön, både som skola, prästbostad, kommunhus och inte minst som gemensam träffpunkt, berättar Joar Sandström, ordförande i Holmöns Utvecklingsforum.

Ett hus med många funktioner

Prästgården är idag klassad som bygdegård och inrymmer många ideella verksamheter och aktiviteter. Det handlar om allt från seniorgympa, brädspelskvällar, byaluncher och högtidsfiranden. Här bedrivs också kommersiell verksamhet i form av vandrarhem året runt. Alla intäkter som kommer in till Prästgården återinvesteras i huset och dess verksamhet.

Prästgården utgör också en viktig pusselbit för den framtida utvecklingen. Holmöns Utvecklingsforum ser stor potential i att en dag inhysa service i huset, som barn- och äldreomsorg ett par dagar i veckan. Huset lämpar sig bra till många olika verksamheter då det är vinterbonat och utrustat med ett godkänt storkök.

– Barnomsorgsfrågan är jätteviktig för att barnfamiljer ska kunna bo på ön. Prästgården är Holmöns enda vinterbonade samlingslokal och vi ser att huset kan användas på många olika sätt, säger Joar.

Digitalt kodlås har ökat tillgängligheten

För att kunna samnyttja byggnaden på ett effektivt och smart sätt sökte Holmöns Utvecklingsforum pengar från Umeå kommuns landsbygdsstöd för att införa ett nytt digitalt låssystem. Ansökan beviljades och det nya låssystemet togs i bruk under 2022.

– Nu kan öbor och besökare enkelt boka Prästgården via en app i stället för att behöva tillgång till en nyckel. Det gör också att vi inte behöver åka till Prästgården för att öppna eller låsa lokalen vid bokningar, berättar Joar.

Föreningen installerade även ett digitalt lås på källarentrén, vilket gör att fritidsboende på ön kan boka Prästgårdens tvättstuga på ett smidigt sätt utan att störa eventuella vandrahemsgäster eller lokalbokare. När tvättstugan bokas skickas en kod för upplåsning som gäller i fyra timmar.

– Det har varit väldigt uppskattat, då det är många stugägare som inte har egen tvättstuga, förklarar Joar.

Det digitala låssystemet har både förenklat arbetet för föreningen och gjort Prästgården som lokal mer tillgänglig för fler. Vid enstaka tillfällen har låsen krånglat, precis som det ibland gör med digital teknik. Därför är det ändå bra att ha en person på standby om låsen skulle krångla.

– Men på det stora hela fungerar det bra. Projektet drog ut på tiden, men det var för att vi genomförde det under sommaren när vi egentligen borde gjort det under hösten som är lågsäsong på ön, konstaterar Joar.

Det finns många olika boendealternativ på Holmön och inget är det andra likt. Det går att uppleva Holmön på många olika sätt

Holmön är vandrarhemmens ö

Holmön har länge kallats för Sveriges soligaste ö, men skulle också kunna beskrivas som vandrarhemmens ö. På ögruppen finns inte mindre än fyra vandrarhem - alla i byggnader med spännande historia.

Förutom Prästgården finns exempelvis Berguddens vandrarhem, som ända fram till 60-talet utgjorde bostäder till fyrvaktare. Den gamla fyrplatsen med tillhörande byggnader klassas idag som ett statligt byggnadsminne. Vandrarhemmet, som numera är anslutet till Svenska Turistföreningen (STF), har också erhållit Region Västerbottens sigill ”Västerbotten Experience”. Sigillet är ett kvitto på vandrarhemmets framgångsrika arbete att erbjuda hållbara natur- och kulturupplevelser i Västerbotten. Nytt för 2023 är att Holmöns bygdebolag tar över driften för Berguddens vandrarhem.

– Arrendeavtalet är påskrivet och vi är glada att vi får fortsätta visa upp Holmöns pärlor för fler besökare. Nu har bygdebolaget hand om både Prästgården och Berguddens vandrarhem, berättar Joar.

På ön Stora Fjäderägg, som är en del av Holmöskärgården, finns ett till STF-anslutet vandrarhem för den som vill uppleva ett riktigt unikt boende. Även här bor man i gamla fyrvaktarbostäder, men med havet och fyren som enda grannar. Det fjärde vandrarhemmet är Kaplangården, Holmöns tidigare äldreboende, som idag erbjuder ett bekvämt och centralt boende i byn. Förutom vandrarhemmen finns också stugor att hyra och fiskebastur att övernatta i gratis.

– Det finns många olika boendealternativ på Holmön och inget är det andra likt. Det går att uppleva Holmön på många olika sätt, konstaterar Joar med ett leende.

Mer information

Sidan publicerades