Sörmjöle bryggcafe

Det lokala näringslivet är ett utpekat målområde för Umeå landsbygd. På bild Sörmjöle Bryggcafé. Fotograf: Nathalie Näslund

Ta del av förslaget till landsbygdsprogram på åtta minuter

I slutet av november skickades Umeå kommuns uppdaterade landsbygdsprogram ut på remiss. Alla som vill har möjlighet att tycka till om programförslaget fram till den 11 februari. Nu finns dessutom en kort film som sammanfattar programmet på åtta minuter.

Umeå kommun har sedan 2018 ett landsbygdsprogram som visar hur kommunen ska jobba med landsbygdsutveckling. Programmet utgår från det övergripande målet att Umeå landsbygd ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare och där hållbar tillväxt, livskvalitet och samverkan är i fokus.

Åren 2022–2023 har ett stort arbete pågått att revidera programmet. Dialoger och workshops har hållits med både föreningar och företagare på Umeå landsbygd, med Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd och med politiker och verksamheter från kommunen.

Samlat synpunkter under fem byaträffar

Under december och januari har också informationsträffar ordnats i fem byar där kommunens landsbygdsstrateger berättat om programmet. Under träffarna har boende och verksamma haft möjlighet att ställa frågor, diskutera och tycka till om landsbygdsutvecklingsarbetet.

– Det har vart god uppslutning på träffarna och vi har fått många bra inspel från engagerade bybor. Nu hoppas vi att ännu fler tar chansen att tycka till, säger Jennie Bergvall Kalén, landsbygdsstrateg på Umeå kommun.

Ny film sammanfattar programförslaget

Programmet, som omfattar områden som livsmiljöer, näringsliv, service, transporter och lokal utveckling, visar vad Umeå kommun ska fokusera särskilt på fram till 2030. För att göra det enklare att ta till sig programmet så har en sammanfattande film på 8 minuter tagits fram.

– I filmen har vi försökt lyfta fram de allra viktigaste delarna, men givetvis finns det mycket mer att hämta i programmet. Kanske finns det frågor som ligger en extra nära hjärtat, då kan en välja att fördjupa sig i just det området, berättar Jennie.

Sidan publicerades