Flicka springer på sommaräng.

Tyck till om kommunens landsbygdsprogram

Ett reviderat program för hållbar landsbygdsutveckling går nu ut på remiss. Det omfattar initiativ som behöver tas för att stärka kommunens landsbygdsmål. Du är välkommen att lämna synpunkter på programmet fram till 11 februari.

– I dag sker en tredjedel av befolkningstillväxten i Umeå kommun utanför tätorten Umeå. Fram till år 2050 väntas landsbygden och tätorterna utanför stan växa med cirka 30 000 nya invånare. För att kunna möta detta så behöver kommunens resurser och planering samordnas på ett mer träffsäkert sätt än tidigare, vilket detta program kommer att bidra till, säger Janet Ågren, ordförande i kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommun har sedan 2018 ett landsbygdsprogram som visar hur kommunen ska jobba med landsbygdsutveckling. Programmet utgår från det övergripande målet att Umeå landsbygd ska vara en attraktiv plats för boende, näringsliv, föreningar och besökare och där hållbar tillväxt, livskvalitet och samverkan är i fokus.

Sedan programmet antogs har mycket hänt inom landsbygdsområdet. Exempelvis har Umeå kommun bildat ett landsbygdsutvecklingsråd där politik, idéburen sektor, näringsliv och universitet samlas för att diskutera en hållbar landsbygdsutveckling. Det regionala samarbetet inom landsbygdsutveckling har också förstärkts, inte minst via Umeåregionens nya leaderområde Idériket Umeåregionen 2030 och Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Allt som allt har det skapat behov av att uppdatera programmet från 2018 för att det ska bli så aktuellt och träffsäkert som möjligt.

Åren 2022–2023 har ett stort arbete pågått att revidera programmet för hållbar landsbygdsutveckling. Fokus har varit att få till en så samskapande process som möjligt för att få bättre förståelse för såväl landsbygdens som nämndernas förutsättningar, utmaningar och möjligheter. Dialoger och workshops har hållits med både föreningar och företagare på Umeå landsbygd, samt med politiker och verksamheter från kommunen. Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd har fungerat som en särskild remissinstans.

– Landsbygden är viktig för tillväxten i Umeå kommun, det gäller inte minst näringslivet och företagens möjligheter att skapa arbetstillfällen. Det finns ett stort engagemang för landsbygdsutvecklingen i kommunen, många vill bidra, vilket är väldigt positivt och det ger bra förutsättningar för arbete med programmet, säger Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå kommun.

Lämna synpunkter

Fram till 11 februari har du möjlighet att tycka till om landsbygdsprogrammet. Lämna synpunkter direkt på webben, mejla eller skicka synpunkter via post.

Delta i informationsträffar

I samband med att programmet går ut på remiss planeras en turné med träffar i ett antal byar. Syftet med träffarna är att berätta om programmet och uppmuntra boende och verksamma att tycka till. Till varje träff ordnas ett förmingel där boende och verksamma i bygden kan träffa och prata med representanter från olika verksamheter på kommunen, till exempel Näringsliv, Fritid eller Miljö- och hälsoskydd.

Informationsträffar

Förmingel sker klockan 18.00–19.00.
Träff hålls klockan 19.00–20.30.

  • 6 december: Sörmjöle bygdegård
  • 11 december: Botsmarks bygdegård
  • 14 december: Tavelsjö bygdegård
  • 10 januari: Bullmarks kyrka
  • 11 januari: Sörfors skola

Läs mer om träffarna här Öppnas i nytt fönster..

Välkommen!

Sidan publicerades