Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Den mobila utställningen om hållbar utveckling i Vindelälvens biosfärområde.

Utställning för framtiden längs Vindelälven

Vad händer när konst, kreativitet och miljöengagemang möts? Föreningen Kultur och människa har med hjälp av kommunens landsbygdsstöd skapat en mobil utställning längs Vindelälven som bjuder in besökare att tänka stort och långsiktigt på natur, samhälle och samarbete.

Lisa Jonsson, en kreativ kraft i föreningen Kultur och människa, berättar om sin roll i den vandrande utställningen och hur hon samlat flera samverkansparter i det ambitiösa projektet. Utställningen, en tovad karta över Biofärsområdet Vindelälven-Juhttátahkka, har varit kärnan i projektet. Med sina imponerande 4x4 meter tar kartan med sig besökare på en resa längs Vindelälven från kust till fjäll, genom land och stad.

– Projektet har haft flera etapper. Utställningen började på Vännforsbäck sommarcafé och vandrade sedan vidare till Väven i Umeå och biblioteket i Sorsele. Nu planerar vi att fortsätta resan längs Vindelälven med stopp i Lycksele, Arjeplog och Ammarnäs, men det är inte helt klart än. Sedan vänder utställningen tillbaka till Vindeln, Vännäs och några fler byar i Umeå kommun, förklarar Lisa.

Vill engagera människor i biosfärområdet

Men vad är det som gör denna utställning så speciell? Lisa förklarar att det handlar om att inspirera och engagera människor till hållbar utveckling i biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka. Vindelälven utsågs år 2019 till ett biosfärområde av FN-organet UNESCO. Ett biosfärområde ska fungera som ett modellområde för hållbar utveckling och vara en föregångare i arbetet med de globala hållbarhetsmålen. Biosfärområdet Vindelälven-Juhttátahkka är hela 50 mil långt och sträcker sig från fjällen vid Laisälvens flöde ner till kusten i Umeå.

– Det är jättemycket som har utförts i det här området, inte minst protesterna mot utbyggnad av Vindelälven under sextiotalet som gjorde att den utsågs till nationalälv. Det har resulterat i att många människor är engagerade i frågor som rör älven. Personer blir berörda när de får se att vi fortsätter att engagera i hållbarhetsfrågorna, förklarar Lisa.

Utställningens besökare har haft möjlighet att dela med sig av sina visioner för områdets framtid. Idéerna har varit många och varierande, från att ta hand om naturen till att främja biologisk mångfald och hållbarhet.

– Det har varit många besökare i alla åldrar. Barn, unga, vuxna och äldre som skrivit ner vad de tänkt. Barn har skrivit att de tycker att man ska plocka skräp, berättar Lisa.

Projektet har inte bara inspirerat besökare utan även skapat en känsla av samhörighet och engagemang. Lisa berättar om många reaktioner och entusiastiska diskussioner. Utställningen har blivit en plattform för att diskutera och forma en hållbar framtid för biofärsområdet och Vindelälvsområdet i stort.

Utställningen är mer än bara en karta, den är en påminnelse om att vi alla har möjlighet att påverka och forma den värld vi vill leva i.

Framgång genom samarbete

Att få till en mobil utställning av denna magnitud hade inte varit möjligt utan samarbete med många olika parter. Lisa och hennes team har samarbetat med organisationen för biosfärområdet, föreningen Vindelälven-Juhttátahkka, och kommuner, samhällsaktörer och bildningsorganisationer. Projektet har fått finansiering från flera håll, bland annat Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsstöd som föreningar kan söka för att göra insatser som främjar lokal utveckling på Umeå landsbygd.

– Tack vare finansieringen har vi kunnat genomföra projektet och nå ut till en väldigt bred publik. Vi har dessutom samlat på oss ett stort kunskapsunderlag om hur en hållbar framtid kan se ut i biosfärområdet, säger Lisa.

Tänka tillsammans om framtiden

När projektet nu går in i sin nästa fas återstår frågan om hur utställningen kan fortsätta användas för att påverka och engagera. Lisa reflekterar över möjligheten att utvidga utställningen till fler platser och till fler språk. Hennes engagemang och passion för projektet är tydligt. Arbetet har inte bara skapat en imponerande vandringsutställning, utan också inspirerat andra att tänka stort och agera för en hållbar framtid.

– Vi vet att klimatet kommer att förändras. Med hjälp av projektet kan vi ligga lite i framkant och tänka framåt tillsammans om hur framtiden kan arta sig, förklarar Lisa.

Projektet är ett spännande exempel på hur engagemang och kreativitet kan gå hand i hand för att forma en bättre framtid. Genom att kombinera konst, samhällsengagemang och hållbarhetsvisioner har föreningen Kultur och Människa skapat något unikt och meningsfullt.

– Utställningen är mer än bara en karta, den är en påminnelse om att vi alla har möjlighet att påverka och forma den värld vi vill leva i, säger Lisa.

Sidan publicerades