Förskola på minoritetsspråk samlas under ett tak

Förskolan Glaciären på universitetsområdet breddar verksamheten i augusti 2023 och blir även förskola på de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. Målet är att förskolan ska erbjuda en samlad språkstärkande kompetens för alla barn under ett och samma tak. Det innebär större möjligheter till samverkan och stärkt kompetensförsörjning framåt.

Både nuvarande barn på förskolan Glaciären och barn från nuvarande samiska och finska avdelningarna på förskolorna Snöflingan och Lundagård kommer att få plats.

– Genom att samla våra tre nationella förvaltningsspråk blir det en kvalitetshöjning för att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet i förskolans undervisning. Det gagnar alla barns olikheter, erfarenheter, intressen och språkbakgrund på förskolan, säger Katarina Stillesjö Vilhelmsson, områdeschef för förskolor Nordöst.

Vårdnadshavare som önskar förskola på finska, meänkieli eller samiska välkomnas att söka plats inför hösten 2023. Förskolan Glaciären ligger dessutom nära värdefulla kulturområden och kan erbjuda goda kommunikationer med sin närhet till universitetsområdet.

– Umeå kommun som förvaltningsområde ska erbjuda förskola helt eller i väsentlig del på finska, meänkieli eller samiska. Det här innebär en stor möjlighet att säkerställa intentionen i lagstiftningen då tillgängligheten och flexibiliteten stärks genom att organisera språken under ett och samma tak. Det är något som de nationella minoriteterna, vårdnadshavare och pedagoger uttrycker som mycket positivt och vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten, säger Daniel Nordgren, biträdande utbildningsdirektör förskola.

Sidan publicerades