Förskola på nationellt minoritetsspråk

Förskolan Glaciären är Umeå kommuns förskola på nationella minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska under ett och samma tak. Det gagnar alla barns olikheter, erfarenheter, intressen och språkbakgrund på förskolan. Förskolan ligger nära värdefulla kulturområden och kan erbjuda goda kommunikationer med sin närhet till universitetsområdet.

Notera i e-tjänsten: Välj område Nydalahöjd, Välj sedan Förskolan Glaciären finsk, meänkieli eller samisk.

Umeå kommun erbjuder kontinuerligt aktiviteter för barn och unga 1–19 år med möjlighet att språka på finska, meänkieli och samiska.

Mer information

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetetspråk. De är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetspråken är finska, jiddisch, romani chib, meänkieli och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur.

Umeå kommun ingår i förvaltningsområdet för finska, meänkieli och samiska. Det innebär att barn som har rätt till förskoleplats också ha rätt till en plats på en förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli eller samiska.

Läs mer om lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sidan publicerades