En stor grön maskin märkt “FossilEye” i en industriell miljö.

Det digitala verktyget Fossil Eye identifierar och analyserar plasten i avfallet som går till förbränning.

Umeå Energi testar nytt verktyg för att hitta plasten i avfallet

Umeå Energi strävar efter att minska sina koldioxidutsläpp, på sikt bland annat genom att automatiskt sortera ut och återvinna plast från avfall. Därför är Umeå nu är en av tre städer i Sverige där det digitala mätverktyget FossilEye testas.

– Vi hoppas att detta ska bli praxis vid anläggningar för energiutvinning ur avfall, säger Ulf Kullh, affärsutvecklare på Umeå Energi.

FossilEye skannar, mäter och analyserar plast i avfall, som utgör merparten av avfallets fossila innehåll. Från och med nu testas verktyget skarpt på Dåva i Umeå, via en mobil prototypanläggning. Med verktyget blir det möjligt att spåra källan och ta reda på vilka avfallskunder som är duktiga på att sortera ut plasten – och inte.

– Vi vill att avfallskunden ska betala för de utsläpp som deras plastavfall orsakar, i stället för fjärrvärmekunden. Det ska löna sig att sortera bättre och redan från början lämna plasten där den ska vara, nämligen i materialåtervinningen. Vi som jobbar i energibranschen måste göra vårt, och förpackningsindustrin göra sitt, för att underlätta sorteringen och ta fram produkter som är enkla att återvinna, säger Ulf Kullh.

Umeå Energi vill inte elda plast

Den som lämnar plast i sitt avfall står enligt dagens regelverk inte som ansvarig för koldioxidutsläppen som plasten orsakar. Det är i stället kraftvärmeverken, via EU:s utsläppshandelssystem, och fjärrvärmekunderna, via fjärrvärmens klimatpåverkan i exempelvis olika miljöbokslut, som i slutändan får bära skulden för de fossila utsläppen.

– I grunden handlar det om att vi inte vill elda plast. Nu har vi en digital automatiserad metod för att spåra plastavfallet till källan, det vill säga till de bolag som lämnar plastavfall till förbränning. Vi hoppas att det ska leda till ett mer rättvist system, förklarar Ulf Kullh.

Avfallet skannas och analyseras

Stickprover från blandat industriavfall körs in i anläggningen och sprids ut på ett två meter brett band. Därefter skannar FossilEye avfallet och avgör vad som är plast och vilken typ av plast det rör sig om. Maskinen klarar 10 kubikmeter avfall i varje skanning.

– Vår förhoppning är att utfallet av testerna blir positivt, att verktyget utvecklas ytterligare och att vi på sikt kan införliva detta i vår anläggning på Dåva. Det här är ett högteknologiskt mätverktyg som passar väl in i våra tankar om framtidens energianläggning, konstaterar Ulf Kullh.

Systemet har utvecklats av RoboWaste i Jönköping på beställning av Umeå Energi, Tekniska verken i Linköping och Vattenfall Värme.


Kontakt

Ulf Kullh
Affärsutvecklare
Umeå Energi
090-16 01 28
ulf.kullh@umeaenergi.se

Sidan publicerades