Människor i rörelse i ljus gångtunnel med konst på väggarna.

Stationstunneln – gång- och cykeltunnel som med både funktion och skönhet bidrar till att skapa en trygg, socialt hållbar miljö på en plats som ibland upplevs som otrygg.

Internationella möten i Umeå om Europas klimatomställning

28–30 maj står Umeå värd för två internationella möten med fokus på rättvis omställning i europeiska städer. Dagarna ska ge utbyte och goda exempel för att Europa ska nå klimatneutralitet till år 2030.

Ett hundratal deltagare från 30 länder gästar Umeå i slutet av maj. Under tre dagar är det fullt fokus på social hållbarhet och grön omställning. Under mötena kommer representanter för flera europeiska städer bland annat att ha paneldiskussioner om goda exempel och utmaningar när det gäller att ställa om till klimatneutralitet.

– Att minska våra klimatutsläpp är en global fråga och vi har lärdomar och erfarenheter i Umeå som är intressanta och viktiga för andra europeiska städer, inte minst vad gäller hur vi arbetar med social hållbarhet och jämställdhet. Vi har också mycket att lära av andra, det handlar inte om att vi ska vara bäst, men vi har alla förutsättningar att vara en föregångare och visa att det går att ställa om, säger Janet Ågren (S) kommunalråd.

I programmet ingår bland annat att deltagarna kommer att göra studiebesök påUmeå universitet och få information om den samverkan som finns mellan Umeå kommun och universitetet. Besökarna kommer också att gå på studiebesök hos returbutiken, där arbete med en cirkulär bygghandel är på gång. Dessutom kommer deltagarna att få lära sig mer om Umeå kommuns arbete med jämställdhet genom en tur i Umeås könade landskap.

Mer information

Mötena är ett samarrangemang mellan Umeå kommun, Driving Urban Transitions to a sustainable future – Driving Urban Transitions (DUT) Länk till annan webbplats. och Klimatneutrala städer 2030 – Viable Cities Länk till annan webbplats..

Sidan publicerades