Äng med sommarblommor i olika färger.

Kommunen stödjer utveckling av biokrediter

Vi ingår nu, som första kommun i Sverige, i ett samarbetsprojekt för att skapa en modell för verifiering av biokrediter för den svenska marknaden. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är några av de största utmaningarna för mänskligheten idag. Biokrediter är ett verktyg för att stärka den biologiska mångfalden.

Effekterna på klimat och biologisk mångfald hanteras ofta separat i samhällsdiskussionen och i förvaltningen.

– Umeå kommuns miljö- och klimatmål har en holistisk ansats att jobba med dessa utmaningar, där även social hållbarhet vägs in, säger Katharina Radloff, miljöstrateg.

– Jag ser biokrediter som en möjlighet att bjuda in marknaden till att bidra till en ökad biologisk mångfald och fler kolsänkor. Som en av de utvalda städer i Europa som ska visa vägen i omställningen till klimatneutralitet är biokrediter ett av de olika verktygen som behövs och som vi måste lära oss mer om.

Vad är biokrediter?

Biokrediter kan förenklat förklaras med att markägaren får betalt av köparen av krediterna för att genomföra naturpositiva åtgärder. Målet med projektet Swedish Biocredit Alliance Länk till annan webbplats. syftar är att skapa ett ramverk och marknadsförutsättningar för hållbara och transparanta investeringar från näringslivet i biologisk mångfald. Idén med biokrediter bygger på forskning om alternativa finansieringslösningar för att stärka biologisk mångfald i skogen, som genomförts vid SLU.

– Att Umeå kommun valt att gå med i projektet är otroligt värdefullt, säger Maria Hedblom, vd, World Forest Forum, som också är initiativtagare till projektet. För att arbeta fram de bästa lösningarna är det viktigt att både köpare, säljare och det offentliga samarbetar.

Sidan publicerades