Engagera dig

I Umeå är du inte ensam om din passion för hållbarhet. Här kan ingen göra allt men alla göra något.

Kanske går du och grunnar på en innovation som både kan skapa jobbtillfällen och hjälpa människor att leva mer hållbart? Eller har du testat någon ny delningstjänst som du vill tipsa andra Umeåbor om? Eller så kanske du vill vara med och påverka när planerna för framtidens hållbara Umeå tar form?

I Umeå är medskapande centralt, inte bara när nya stadsdelar tar form och gamla förnyas, utan också när vardagsproblemen ska få sina lösningar och trygghet ska till.

Leva hållbart i vardagen

Det finns så mycket vi kan göra och förändra i vår vardag för att bidra till ett mer hållbart Umeå. Du kan också på olika sätt göra din röst hörd i utvecklingen av Umeå

Ingen omställning utan civilsamhället!

Vad vore Umeås hållbarhetsarbete utan er som engagerar er i föreningar och nätverk? Ingenting såklart.

Hållbara affärsmodeller är modellen

Många företag, stora som små, vill göra mer än bara utveckla sin egen hållbara affärsmodell. I Umeå finns möjlighet att visa sitt engagemang och dela driv och erfarenheter med andra.

Smarta kartan

Upptäck alla smarta delningsinitiativ i Umeå. I Smarta kartan hittar du verksamheter i Umeå där du kan hyra, byta, låna, ge och få. Du kan också tipsa om dina egna smarta delningsalternativ!

Gå till Smarta kartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Earth Hour

2007 grundade WWF en enkel symbolhandling för klimatet. Ett initiativ som innebär att alla lampor släcks under en timme, den sista lördagen i mars – Earth Hour. I dag är det världens största klimatmanifestation med miljontals deltagare över hela jorden. Den symboliska nedsläckningen i stad efter stad, hus efter hus, rum efter rum finns fortfarande kvar, men Earth Hour har blivit mycket mer än så. Earth Hour 2021 infaller den 27 mars kl 20.30-21.30.

Fem grundpelare för Earth Hour

Fem B:n har varit med sedan starten av Earth Hour. De förenar de olika komponenterna som påverkar vårt ekologiska fotavtryck, biologisk mångfald och klimat.

 • Bilen
 • Biffen
 • Bostaden
 • Börsen
 • Butiken

Lär dig med om de fem grunpelarna på Världsnaturfondens webb Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arrangemang i Umeå

I Umeå har vi varje år olika arrangeman runt Earth Hour. När de är aktuella hittar du dem under Aktuellt medskapande i menyn till vänster.

SEE Hållbarhetsvecka

SEE Hållbarhetsvecka är ett årligt återkommande samverkansprojekt och en arrangemangsvecka i Västerbottens och Norrbottens län. SEE står för Social, Ekologisk och Ekonomiskt hållbarhet.

vision:

År 2030 har hållbarhetsveckan bidragit till att man kan leva ett hållbart liv i hela Västerbotten, både i stad och land. Regionalt och lokalt arbetar vi tillsammans för en långsiktig hållbarhet med målet att kommande generationer ska ha möjlighet att leva i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.

SEE Hållbarhetsvecka inspirerar till och möjliggör arrangemang och nåtverk inom hållbar utveckling i en region.

Mål

För att förverkliga vår vision ska SEE Hållbarhetsvecka bidra till att nå Agenda 2030-målen – De globala målen för hållbar utveckling.

 • SEE Hållbarhetsvecka inspirerar till och möjliggör arrangemang och nätverk inom hållbar utveckling i en region.
 • Skapa nya och lyfta befintliga mötesplatser i Västerbottens län som främjar en hållbar utveckling.
 • Främja nätverksbyggande kring hållbar utveckling, lokalt och regionalt såväl som nationellt och internationellt.
 • Lyfta fram goda exempel på hållbar utveckling i Västerbottens län.
 • Sprida information och öka kunskap om hållbar utveckling.
 • Inspirera till ökat engagemang för hållbar utveckling inom företagande, offentlig verksamhet, ideellt engagemang och bland länets invånare.

Målgrupp

Länets invånare, politiker, tjänstepersoner och företagare.

Tidsomfattning och verksamhetsområde

SEE hållbarhetsvecka började med en uppbyggnadsperiod åren 2009-2014 och en utvecklingsperiod åren 2015-2020. Nu siktar vi mot år 2030.

Projektorganisation

Verksamhetsområdet har under åren vuxit till att omfatta Västerbottens och Norrbottens län. SEE hållbarhetsvecka leds av två ledningsgrupper, en för vartdera länet.

Ledningsgruppen för Västerbottens läns består av följande parter: Länsstyrelsen i Västerbotten, Region Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Skellefteå kommun samt Nolia AB.

Nolia AB ansvarar för projektledning och administration och övriga parter står för projektfinansiering, kompetens och nätverksbyggande.

När?

Vecka 38 – September varje år.

Sidan publicerades