Medskapande

Det finns många sätt att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Att vara deltagare i en testgrupp eller avge ett klimatlöfte vid Earth Hour är bara två sätt du kan engagerea dig i hållbarhetsarbetet på.

Här är några andra exempel på medskapande i Umeås hållbara utveckling. Var med och skapa ett mer hållbart Umeå!

Ny stadsdel med hög delaktighet

Mellan Tomtebo och universitetsområdet planeras en ny stadsdel med höga ambitioner avseende social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet – Tomtebo strand. Processen är så transparent som möjligt för att få hög delaktighet – både i arbetet med detaljplanen och i skapandet av en hållbar boende- och livsmiljö. Syftet är att samla, förmedla och utveckla kunskap tillsammans för att kunna skapa en stadsdel där de boende kan känna delaktighet, stolthet och vill stanna livet ut.

SEe Hållbarhetsvecka

SEE hållbarhetsvecka är en årligen återkommande arrangemangsvecka som hålls i Västerbottens- och Norrbottens län under vecka 38. SEE är en förkortning för Social, Ekonomisk och Ekologisk hållbar utveckling. I grund och botten handlar veckan om att:

  • Uppmärksamma och stärka aktörer som satsar på att bidra till en hållbar utveckling
  • Ge möjligheter att nätverka och marknadsföras i ett större sammanhang
  • Sprida information och goda exempel så att fler aktörer påbörjar sitt hållbarhetsarbete.

SEE hållbarhetsvecka vill låta dig känna, prata, smaka, utmana, utveckla och nätverka hållbart under en hel vecka eller bara en kort stund. Veckan formas av en mångfald av deltagande aktörer som bidrar med sina livskraftiga, kreativa och goda exempel på hållbar utveckling.

Deltagarna skapar programmet!

Programmet för SEE hållbarhetsvecka skapas av de som deltar. Alla som vill arrangera något hållbart, stort som smått är välkomna. För SEE hållbarhetsvecka är det viktigt att synliggöra och stärka alla steg i en hållbar riktning som tas.

Sidan publicerades