Samling i Gimonäs Cykelklubb.

Det är många organisationer och föreningar som arbetar för vårt hållbara samhälle.

För föreningar

Är du aktiv i en förening som har idéer för ett mer hållbart Umeå? Vi vill gärna höra mer om din förenings idéer. Kanske kan det vara något som kan bidra till att nå Umeås lokala miljömål? Använd gärna vår Förslagslåda Öppnas i nytt fönster. och berätta mer!

Ett konkret och återkommande stöd för idella föreningar är Miljöskjutsen som du kan läsa om här nedan.

Miljöskjutsen

Ett stöd för en mer hållbar framtid! Miljöskjutsen är ett återkommande stöd och under våren har föreningar kunnat söka upp till 20 021 kr hos Föreningsbyrån på Umeå kommun. Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. I år är fokus på klimatrelaterade insatser som kan stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå.

Extra många stöd under 2021!

För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå finns särskilt fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Våren 2021 har tio ansökningar kommit in och av dem har kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutat att tilldela följande sex föreningar stödet om 20 021 kronor:

Ersboda Folkets Hus Förening får en miljöskjuts för sitt projekt som handlar om hållbar och naturnära mat. De planerar bland annat att köpa in pallkragar och arrangera odlingsdagar. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Kultur & Människa får en miljöskjuts för att arrangera ”Hållbarhetstorsdagar” om skogen, klimatet och barnbarnen. Projektet bidrar till kunskapsspridning om klimatförändringar.

Sävar IK får en miljöskjuts för att arrangera bytardag, informera om samåkning och för inköp av kärl för avfallssortering.Projektet bidrar till att sprida kunskap om hållbar konsumtion, hållbart resande och uppmuntra till rätt avfallssortering.

KFUM Umeå fåren miljöskjuts för sitt projekt ”Segling Nydala 2021” som innebär att byta ut en gammal dieselmotor mot elmotor. Projektet bidrar till mindre utsläpp och buller vid seglingsaktiviteter.

Vän i Umeå får en miljöskjuts för projektetHållbar cykling”, som handlar om att ordna en cykelskola för nyanlända där det också ingår att lära sig laga cyklar. Projektet bidrar till inkludering och hållbart resande.

Studiefrämjandet Västerbotten får en miljöskjuts för projektet ”Stadsodlingen, Odontologstråket”. Det handlar om inköp av pallkragar, material för odling och att arrangera en odlingsdag. Projektet bidrar till inkludering, dialog och lärande om lokal odling.

Miljöskjutsarna är ett initiativ inom ramen för Green Umeå

Ideella föreningar kan sedan 2017 söka stöd för att genomföra miljö- och hållbarhetsprojekt. De här projekten ska knyta an till en eller flera av Umeås lokala miljömål, de 17 globala målen eller de 16 nationella miljömålen. Miljöskjutsarna startade som ett initiativ inom ramen för Green Umeå.

För att stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå är fokus på klimatrelaterade insatser under 2021. Stödet ges till projekt- och arrangemangsidéer som genomförs helt eller delvis i Umeå kommun.

Vilka som får bidragen beslutas av särskilt utsedda representanter från Umeå kommun i samråd med föreningsbyrån.

Under 2020 delades fyra miljöskjutsar ut och de gick till Umeå Kanotklubb för Digital incheckning att låna kajak av UKK, Earth Organisation for Sustainability för Umeå Agritopia 2030, Röbäcks IF för minskad spridning av mikroplaster och Stöcke IF för en informationskampanj om laddstolpar.

Katharina Radloff
Miljöstrateg
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 14 46
katharina.radloff@umea.se

Annika Myrén
Projekledare för Klimatneutrala Umeå
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun
090-16 12 45, 070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Ida-Maria Hallberg
Handläggare för Miljöskjutsen
Föreningsbyrån Umeå kommun
090-16 21 45
ida-maria.hallberg@umea.se

Sidan publicerades