Samling i Gimonäs Cykelklubb.

Det är många organisationer och föreningar som arbetar för vårt hållbara samhälle.

För föreningar

Är du aktiv i en förening som har idéer för ett mer hållbart Umeå? Vi vill gärna höra mer om din förenings idéer. Kanske kan det vara något som kan bidra till att nå Umeås lokala miljömål?

Ett konkret och återkommande stöd för idella föreningar är Miljöskjutsen som du kan läsa om här nedan.

Miljöskjutsen

Ett stöd för en mer hållbar framtid! Miljöskjutsen är ett återkommande stöd och under våren har föreningar kunnat söka upp till 20 024 kr hos Föreningsbyrån på Umeå kommun. Syftet med miljöskjutsarna är att stödja projekt och insatser som bidrar till hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. I år är fokus på klimatrelaterade insatser som kan stärka arbetet med ett klimatneutralt Umeå.

Miljöskjutsar 2023:

 • Ersboda SK – tillsammans för Ersboda
  Skjutsen kommer att användas för att etablera en fritidsbank på kansliet, Ersboda SK, för att låna ut sportartiklar.
 • Kultur och människa – kultur- och hållbarhetsfestivalen Kullar och Klang
  Skjutsen kommer att användas till att förbättra och fördjupa mötesplatsen och festivalen ”Kullar och klang” där hållbarhetsfrågor står i fokus. Festivalen vill stå för en hållbarhet och mångfald i både det ekologiska avtrycket och i det konstnärliga.
 • Folkets bio – Umeå filmfestival mot mer hållbara evenemang
  Skjutsen kommer att användas till arbetet med att minska på resursanvändandet och utveckla en mer hållbar grafisk identitet och filmfestival.
 • KFUM – miljövänliga transporter till lägergårdarna
  Skjutsen kommer att användas till att investera i kärror/transportvagnar för att minska behovet av bil för transporter till och från lägergårdarna på Nydala och Norrbyskär.
 • Björksoppen svampförening Västerbotten – Mykologiveckan 2023 i Västerbotten
  Skjutsen kommer att användas för att ge fler möjligheten att delta i Mykologiveckan och för att tillgängliggöra all insamlad data för allmänheten, forskare och svampintresserade personer i Umeå och Västerbotten.
 • Holmön utvecklingsforum – klimatneutrala transporter på Holmön
  Skjutsen kommer att användas för att utveckla delningsekonomin och investera i två cykelvagnar som komplement till befintliga elcyklar. Det ska underlätta för öborna att transportera packning och barn utan biltransporter. Cykelvagnarna kommer också att finnas tillgängliga för besökare.

Katharina Radloff
Miljöstrateg
Övergripande planering, Umeå kommun
090-16 14 46
katharina.radloff@umea.se

Annika Myrén
Projekledare för Klimatneutrala Umeå
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun
090-16 12 45, 070-388 49 66
annika.myren@umea.se

Fardeen Ahmadi
fritidskonsulent
090-16 21 45, 072-221 00 63

fardeen.ahmadi@umea.se

Sidan publicerades