Gamla cykelbron upplyst med Pridefärger under Umeås Höstljus.

Jämställdhet

Kön spelar roll. Därför utgår vi i Umeå från ett jämställdhetsperspektiv när vi utvecklar våra verksamheter, med målet att ge en jämställd service till Umeåborna.

Ledande i Umeås jämställdhetsarbete är att det ska vara relevant för kommunverksamheternas arbete och uppdrag. På så sätt blir arbetet med jämställdhet integrerat både på en strategisk nivå och en nivå nära invånarna i Umeå.

DET KÖNADE LANDSKAPET

Umeå kommun har under lång tid arbetat med jämställdhetsfrågor på ett strategiskt och banbrytande sätt. Arbetet har bedrivits både genom jämställdhetsintegrering och med särskilda satsningar för att synliggöra och problematisera, omformulera problembeskrivningar och bredda analysen - allt med ambitionen att skapa ett jämställt Umeå där alla har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

En av de större aktuella satsningarna är GenderedLandscape Öppnas i nytt fönster., ett europeiskt nätverk bestående av sex städer som Umeå leder. ”Det könade landskapet” skapar förståelse för de könsmaktstrukturer som tar sig uttryck i våra städer. Kvinnor och män använder staden på olika sätt och för att skapa ett jämställt samhälle krävs strategier som utgår från lokala sammanhang.

Det könade landskapet har också en webbplats som synliggör exempel på framgångsrikt jämställdhetsarbete, men också visar upp platser som är ojämställda. Det är ett sätt att belysa könsmaktstrukturer i samhället och visa resultatet av ett långsiktigt arbete med genusfrågor i Umeå kommun.

genderedlandscape.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns texter, bilder och filmer från ett stort antal platser i Umeå, bland annat ett parkeringshus, en gångtunnel, en förskola och en park. Några av platserna är filmade med 360-film så att du själv kan se dig omkring med VR-glasögon, mobiltelefon, läsplatta eller dator.

Bakgrunden till webbplatsen är en fysisk busstur genom Umeå vid namn Det könade landskapet. Umeå var först i världen att erbjuda den typen av rundtur. Under åren har politiker, tjänstepersoner och besökare i Umeå kunnat följa med på den fysiska bussturen. Sidan genderedlandscape.umea.se tar den fysiska resan ut på nätet, där den är tillgänglig för alla.

Sidan publicerades