Folkhälsa

God folkhälsa är både ett mål i sig men också ett medel för att skapa en god tillväxt. I Umeå arbetar kommunen aktivt med olika insatser för att förbättra möjligheterna för hela befolkningen att få en bra hälsa. Samverkan med många olika aktörer är viktigt och därför är bland andra Länsstyrelsen Västerbotten, Region Västerbotten och Umeå universitet inblandade i folkhälsoarbetet.

Folkhälsoarbetet utgår från de mänskliga rättigheterna

Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Arbetet riktas oftast mot grupper eller hela befolkningen. I Umeå arbetar vi långsiktigt med fokus på att skapa stödjande livsmiljöer och öka frisk- och skyddsfaktorerna för invånarna.

Folkhälsoarbetet ska utgå från de mänskliga rättigheterna och är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling. Det sker genom att skapa goda levnadsvillkor och utvecklingsmöjligheter för hela befolkningen i Umeå kommun.

Läs mer om Umeås folhälsoarbete Öppnas i nytt fönster. i kommunens verksamheter och bolag, hur arbetet styrs av de nationella folhälsomålen och att målen ska inspirera till samverkan.

Sidan publicerades