Anmäl arbetsplatser

Feriearbeten bedrivas under perioden 20 juni–19 augusti 2022 (9 veckor). I år är arbeten till för ungdomarna som är födda 2005 och skrivna i Umeå kommun.

Perioder sommaren 2022

Period 1: 20 juni–8 juli

Period 2: 11 juli–29 juli

Period 3: 1 augusti–19 augusti

Ungdomarna arbetar sex timmar per dag i perioder om tre veckor. Arbetsuppgifterna bör vara lämpliga för ålders­gruppen. Det vill säga, de får inte vara farliga, alltför tunga eller svåra. Feriearbete innebär arbete under handledning, vilket givetvis förutsätter handledarens närvaro på arbetsplatsen.

Ni har ingen lönekostnad för att ni tar emot ungdomarna. Ungdomarna får lön av oss.

Ungdomarna får inte arbeta mer än 90 timmar under ferieperioden. För period 1 är gränsen 84 timmar (14 arbets­dagar). Om de arbetar mer än de timmarna utgår ingen ersättning från Ferieverksamheten.

Ungdomarna får inte arbeta på helger eller efter klockan 19.00. Ungdomarna har rätt till en timmes lunch, vilken inte ingår i arbetstiden.

Sidan publicerades