För handledare

Skadeanmälan

Anmälan om olycksfall ska göras om

 • olyckan leder till sjukskrivning i mer än 14 dagar
 • skadan medför kostnader på minst 600 kronor
 • skada efter hot, våld eller misshandel har samband med arbetet
 • skada medför förlust av en eller flera friska tänder
 • skadan kommer att ge bestående besvär
 • skadan leder till dödsfall
 • den som har skadats önskar göra en anmälan.

Använd blanketten "Skadeanmälan TFA/TFA-KL, Trygghetsförsäkring vid arbetsskada". Blanketten fungerar även som anmälan för dem som omfattas av "Avgiftsbefrielseförsäkringen i PFA".

Vid anmälan, tänk på att

 • anmälan ska vara underskriven av arbetsgivaren och den som har skadats
 • skicka med kopia på Försäkringskassans "Anmälan, arbetsskada"
 • bifoga kopia på läkarintyg
 • bifoga originalkvitton på kostnaderna.
Sidan publicerades