Anmäl arbetsplatser

Här kan du anmäla platser som din verksamhet inom Umeå kommun eller Ideell förening kan erbjuda en eller flera ferieungdomar.

Anmäla dina ferieplatser senast den 10 mars.
I år är feriejobben för ungdomarna som är födda 2007 och skrivna i Umeå kommun.

Perioder sommaren 2024
Period 1: 17 juni – 5 juli

Period 2: 8 juli - 26 juli

Period 3: 29 juli - 16 augusti

Klicka här nedan för att anmäla ferieplatser.

Målsättningen med feriejobben är att ungdomarna ska få en god introduktion i arbetslivet. Feriejobben är för de flesta ungdomar den första kontakten med arbetslivet och vi bör försöka ge en positiv bild av vad det innebär.

Feriejobb innebär arbete under handledning, vilket kräver handledarens närvaro på arbetsplatsen. Det går bra att dela på handledarskapet så länge alla har kommit överens och ungdomen blir informerad om detta.

De regler som gäller på er arbetsplats bör också gälla för ferieungdomarna. Se till att raster och tider hålls.

Kontrollera den första arbetsdagen att ungdomarnas namn stämmer med den lista du får från oss. Om det dyker upp någon ungdom som inte finns på listan, eller om någon uteblir, hör av dig till oss.

Glöm inte tala om för ungdomarna vem de ska ringa till vid eventuell sjukdom.

Kontaktuppgifter Ferieverksamheten
Har du frågor eller funderingar om sommarjobben?
Se kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

Det är viktigt att det finns arbetsuppgifter för ungdomarna hela tiden. Du bör tänka på att anpassa arbetsuppgifterna så att de är lämpliga för 16-17 åringar, d.v.s. inte tunga, farliga eller alltför svåra. Vid eventuella tveksamheter bör du ta kontakt med Ferieverksamheten och kolla av om de arbeten som utförs är i överensstämmelse med reglerna för ”Så får barn och ungdomar arbeta” som arbetsmiljöverket ger ut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om er verksamhet kräver utdrag ur belastningsregistret ska ungdomen ha med sig ett giltigt utdrag den första arbetsdagen. Alla berörda ungdomar har fått information om detta. Utdraget får öppnas av ungdomen när det kommer från polisen innan hen lämnar det till sin arbetsplats.

Ferieungdomarna ska normalt arbeta 6 timmar per dag under tre veckor måndag - fredag. Vid vissa arbetsplatser förekommer schemalagd arbetstid med längre eller kortare arbetsdagar. Ungdomarna får inte jobba mer än 90 timmar under feriejobbperioden. För period 1 är gränsen 84 timmar (14 arbetsdagar) Om de arbetar mer än dessa timmar utgår ingen ersättning från oss. Obs! Ungdomarna inte får arbeta på helger eller efter kl 19.00.

Midsommarafton är arbetsfri - ungdomarna är lediga.

Ungdomarna är timanställda och får betalt för att utföra de arbetsuppgifter som de blivit tilldelade. Ungdomarna får inte betalt bara för att de är närvarande.

Ungdomarna ska ha minst 30 minuter lunch, den ingår inte i arbetstiden samt 2 x 15 minuters raster, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. Ungdomarna kan inte arbeta in rasterna och sluta tidigare - det går inte att arbeta in redan betald arbetstid.

Vi har skickat ut tidrapporterna till ungdomarna som ska jobba hos er. Ungdomarna fyller i sin närvaro. Det är ungdomarnas ansvar att se till att den ifyllda tidrapporten kommer till ferieverksamheten efter avslutad arbetsperiod.

Det är ditt ansvar som handledare att kolla igenom tidrapporten så att allt stämmer och att du skriver under tidrapporten innan den skickas/lämnas till ferieverksamheten. Är tidrapporten inte underskriven av handledare så betalas inte lönen ut.

All frånvaro oavsett anledning ska dras av på lönen med motsvarande tid. Till exempel att ungdomarna har försovit dig, missat bussen, har tandläkartid, ledighet eller är sjuk. De får inte heller jobba in frånvarotid (sjukdom, ledighet, läger osv).

Upplägg

Ungdomarna arbetar sex timmar per dag i perioder om tre veckor. Arbetsuppgifterna bör vara lämpliga för ålders­gruppen. Det vill säga, de får inte vara farliga, alltför tunga eller svåra. Feriearbete innebär arbete under handledning, vilket givetvis förutsätter handledarens närvaro på arbetsplatsen.

Ni har ingen lönekostnad för att ni tar emot ungdomarna. Ungdomarna får lön av oss.

Ungdomarna får inte arbeta mer än 90 timmar under ferieperioden. För period 1 är gränsen 84 timmar (14 arbets­dagar). Om de arbetar mer än de timmarna utgår ingen ersättning från Ferieverksamheten.

Ungdomarna får inte arbeta på helger eller efter klockan 19.00. Lunchen ingår inte i arbetstiden.

Sidan publicerades