Ersängsskolan

Ersängsskolan är en F–9-skola som även innefattar särskolans träningsskola. Skolan är belägen mellan östra och västra Ersboda och har en fin utemiljö med skogen inpå knutarna. I nuläget finns cirka 160 elever på högstadiet, fördelade på sex klasser, plus en förberedelsegrupp för nyanlända elever. Lärarna arbetar i tre arbetslag och en viktig pedagogisk del är att arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen.

Häng med på en digital rundtur på skolan här: Ersängsskolan on Roundme Länk till annan webbplats.

Vi söker

 • Tjänst: Lärare i svenska som andraspråk
  Anställningsform: Tillsvidareanställning, med start 2022-08-15.
  Sysselsättningsgrad: Deltid, 60%
  Kvalifikationer:Vi söker dig som är utbildad lärare i svenska som andraspråk, du har lärarlegitimation/ har ansökt om lärarlegitimation. Du har erfarenhet att arbeta med elever som har ett annat modersmål än svenska.
  Beskrivning av tjänsten: Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk. I uppdraget ingår även att handleda enskilda elever. Som lärare ska du kunna väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.

 

 • Tjänst: Lärare i svenska som andraspråk
  Anställningsform: Tillsvidareanställning, med start 2022-08-15.
  Sysselsättningsgrad: Heltid
  Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad lärare i svenska som andraspråk, du har lärarlegitimation/ har ansökt om lärarlegitimation. Du har erfarenhet att arbeta med elever som har ett annat modersmål än svenska samt utbildning i läs- och skrivinlärning.
  Beskrivning av tjänsten: Du kommer att undervisa i svenska som andraspråk. I uppdraget ingår även mentorskap, undervisning i förberedelsegrupp och att handleda enskilda elever. Som lärare ska du kunna väcka nyfikenhet hos eleverna och stimulera dem att själva söka kunskap. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet.

Kontakt

Veronica Söderlund Pettersson
Rektor
Ersängsskolan
Umeå kommun
090-16 44 30

Sidan publicerades