Två cyklister i grönskan

Våra förmåner

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Vi är mån om dig som anställd och vill att du ska trivas, utvecklas och finna balans i livet. Vi samverkar nära med de fackliga organisationerna och på många arbetsplatser finns skyddsombud. Vi vet att medarbetare som mår bra också gör ett bra jobb. Här kan du läsa om några av de generella förmånerna som finns inom kommunen.

För dig som är anställd av Umeå kommun finns mer information om förmånerna på intranätet.

Läs mer om ytterligare förmåner: Säg hej till ditt kollektivavtal (skr.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Individuell lön

Vi har konkurrenskraftiga löner och individuell lönesättning. Lönen utgår från ansvar, arbetets svårighetsgrad, kompetens och på vilket sätt du utför ditt arbete. Det innebär att du själv kan påverka din löneutveckling.

Flexibla arbetstider

I en del av våra verksamheter har du möjlighet till flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familj.

Semester och timbank

Som anställd hos oss har du 25 semesterdagar per år. Från och med 40 år har du 31 dagar och från 50 år har du 32 dagar. Är du timanställd har du rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med timlönen.

Timbank, för administrativ personal

Du som arbetar heltid har maximalt 26 timmar i din timbank att ta ut under året som ledighet. För dig som arbetar deltid beräknas dina timmar i timbanken utefter din sysselsättningsgrad.

Sommartid, för administrativ personal

Sommararbetstid till klockan 16.30 gäller för administrativ personal från och med 1 juni till och med 31 augusti.

Vikarier som vikarierar för medarbetare eller chef som har sommartid och timbank omfattas också av sommartid och timbank.

Semesterväxling

I många av våra verksamheter har du har möjlighet att växla in årets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Du som inte har fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar, du som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldraledighet och föräldrapenningtillägg

Till dess att ditt barn är tre år kan du ta ut hel föräldraledighet. Har du haft en sammanhängande anställning på minst 180 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet.

Friskvård

Vi erbjuder dig subventionerad friskvård och vi har avtal med flera träningsanläggningar.

Företagshälsovård

Om du behöver har du tillgång till företagshälsovård med bred kompetens och stor erfarenhet av hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Förmånscykel

Som tillsvidareanställd hos oss har du möjlighet att hyra en cykel mot löneavdrag. Du kan välja bland ett brett utbud av cyklar, allt från vanliga cyklar till sportcyklar och elcyklar. En anställningsförmån som är bra både för hälsa och miljö!

Sporren, aktiviteter och förmåner

Vår personalförening Sporren jobbar för att sporra anställda till en aktiv livsstil. Som medlem i Sporren kan du ta del av olika aktiviteter, förmåner och rabatter. Du kan också få hjälp att komma igång att träna.

Pension

Som anställd har du en tjänstepension i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension.

Försäkringar

Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och vid dödsfall. Du är också inkluderad i en avgiftsbefrielseförsäkring.

Hyra lägenhet i Hemavan

Som fast anställd eller förtroendevald i Umeå kommun har du möjlighet att hyra lägenhet en vecka i Hemavan, för skidåkning eller annan rekreation.

Utvecklingsmöjligheter

Vi är regionens största arbetsgivare och du har stora möjligheter att utvecklas när du jobbar hos oss. Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens. Varje år har du minst ett utvecklings­­samtal med din chef, då ni tillsammans tar fram en utvecklingsplan just för dig.

Jobba som ledare

Vi försöker skapa bra förutsättningar för ett aktivt ledarskap inriktat mot att utveckla medarbetare och verksamhet. Som nyanställd chef hos oss får du under ett år genomgå olika utbildningar kopplat till ledarskap och de behov som finns av stöd som ledare. Den första terminen har fokus på chefskapets olika delar så som arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, ekonomistyrning med mera. Den andra terminen har fokus på ledarskap så som motivation och drivkrafter kopplat till ledarens vardag.

Sidan publicerades