Två cyklister i grönskan

Två cyklister i grönskan

Våra förmåner

Som medarbetare hos oss i Umeå kommun kan du ta del av ett antal förmåner. Vi är mån om dig som anställd och vill att du ska trivas, utvecklas och finna balans i livet. Vi samverkar nära med de fackliga organisationerna och på många arbetsplatser finns skyddsombud. Vi vet att medarbetare som mår bra också gör ett bra jobb. Här kan du läsa om några av de generella förmånerna som finns inom kommunen.

Flexibla arbetstider

I en del av våra verksamheter har du möjlighet till flexibel arbetstid som underlättar balansen mellan arbete, fritid och familj.

Semester

Som anställd hos oss har du 25 semesterdagar per år. Från och med 40 år har du 31 dagar och från 50 år har du 32 dagar. Är du timanställd har du rätt till semesterersättning som betalas ut månaden efter avslutad anställning.

Semesterväxling

I många av våra verksamheter har du har möjlighet att växla in årets semesterdagstillägg till extra lediga dagar. Du som inte har fyllt 40 år under semesteråret kan få fem extra lediga dagar, du som är 40 år eller äldre kan få sex extra lediga dagar.

Föräldraledighet och föräldrapenningtillägg

Till dess att ditt barn är tre år kan du ta ut hel föräldraledighet. Har du haft en sammanhängande anställning på minst 365 kalenderdagar innan du går på föräldraledighet får du ett tillägg som motsvarar 10 procent av lönebortfallet. Tillägget grundas på den lön du har första kalenderdagen av din föräldraledighet. Föräldrapenningtillägget räcker i max 180 dagar per barn.

Friskvård

Vi erbjuder dig subventionerad friskvård och vi har avtal med flera träningsanläggningar.

Företagshälsovård

Om du behöver har du tillgång till företagshälsovård med bred kompetens och stor erfarenhet av hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Förmånscykel

Som tillsvidareanställd hos oss har du möjlighet att hyra en cykel mot löneavdrag. Du kan välja bland ett brett utbud av cyklar, allt från vanliga cyklar till sportcyklar och elcyklar. En anställningsförmån som är bra både för hälsa och miljö!

Sporren, aktiviteter och förmåner

Vår personalförening Sporren jobbar för att sporra anställda till en aktiv livsstil. Som medlem i Sporren kan du ta del av olika aktiviteter, förmåner och rabatter. Du kan också få hjälp att komma igång att träna.

Individuell lön

Vi har konkurrenskraftiga löner och individuell lönesättning. Lönen utgår från ansvar, arbetets svårighetsgrad, kompetens och på vilket sätt du utför ditt arbete. Det innebär att du själv kan påverka din löneutveckling.

Pension

Som anställd har du en tjänstepension i form av bland annat ålderspension och efterlevandepension.

Försäkringar

Du är försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och vid dödsfall. Du är också inkluderad i en avgiftsbefrielseförsäkring.

Utvecklingsmöjligheter

Vi är regionens största arbetsgivare och du har stora möjligheter att utvecklas när du jobbar hos oss. Vi är måna om din professionella utveckling och ger dig goda förutsättningar att stärka din kompetens. Varje år har du minst ett utvecklings­samtal med din chef, då ni tillsammans tar fram en utvecklingsplan just för dig.

Jobba som ledare

Vi försöker skapa bra förutsättningar för ett aktivt ledarskap inriktat mot att utveckla medarbetare och verksamhet. Som nyanställd chef hos oss får du under ett år genomgå olika utbildningar kopplat till ledarskap och de behov som finns av stöd som ledare. Den första terminen har fokus på chefskapets olika delar så som arbetsrätt, arbetsmiljö, jämställdhet, ekonomistyrning med mera. Den andra terminen har fokus på ledarskap så som motivation och drivkrafter kopplat till ledarens vardag.

Sidan publicerades