Hissjö skola

Hissjö skola ligger naturskönt, 14 kilometer nordväst om Umeå. På skolan går drygt hundra elever från förskoleklass till årskurs sex. Det finns ett nära samarbete mellan skola och fritidshemmet. Värdegrundsarbete och traditioner är värdefulla inslag i verksamheten. Hissjö skola strävar efter att vara en plats som kännetecknas av glädje, trygghet och trivsel. En plats där alla barn och elever kan utvecklas så långt som möjligt, både socialt och kunskapsmässigt, och känna tilltro till sin egen förmåga.

Följ med på en digital rundtur på skolan: Hissjö skola on Roundme Länk till annan webbplats.

Vi söker

  • Tjänst: Grundskollärare i årskurs 1-3 samt lärare i fritidshem.
    Anställningsform: Allmän visstidsanställning, med start 2022-08-08 till och med 2022-12-22
    Sysselsättningsgrad: Heltid
    Kvalifikationer: Vi söker dig som har behörighet att undervisa i 1-3. Du har lärarlegitimation/har ansökt om legitimation. Vi tror att du har tidigare erfarenhet av undervisning. Har du dessutom erfarenhet och kan använda smartboard/IT i undervisningen är det positivt.Du har kunskap kring bedömning och betygsättning. Vi tror också att du har erfarenhet att undervisa elever med behov av särskilt stöd.
    Beskrivning av tjänsten:Det är en mixad tjänst med tid som lärare i åldrarna 1-3 och tid som lärare i fritidshemmet. Möjlighet finnas även att fylla ut tjänsten som husvikarie. Att vara lärare och professionell pedagog i Umeå kommun innebär att du har höga förväntningar och en tro på att alla elever kan nå framgång utifrån sina förutsättningar. Genom att se, tänka om, prata med och lyssna på alla elever bygger du goda relationer som gynnar elevernas kunskapsutveckling. Du differentierar en gemensam undervisning där fokus ligger på vad eleverna behöver göra för att lyckas lära. Du använder teknik som accelerator inom ramen för en genomtänkt pedagogik och skapar möjligheter för elever att möta en varierad, utmanande undervisning som innehåller framåtsyftande feedback. Din professionsutveckling ta avstamp i aktuell forskning och bygger på kollegialt lärande där du tillsammans med andra reflekterar kring sambandet mellan elevernas måluppfyllelse och undervisningen kvalitet. I samarbete inom och mellan professioner utvecklar du dig själv, din undervisning samt skolans kvalitet. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och har förmåga att individualisera och variera undervisningen utifrån elevernas behov. Du är en tydlig ledare i klassrummet med förmåga att skapa struktur, sammanhang och goda relationer.


Kontakt

Anna Börjesson
rektor
Hissjö skola
090-16 28 96

Sidan publicerades