Stöcke skola

Stöcke skola har cirka 170 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Av dessa är det cirka 100 barn som är inskrivna i skolans fritidshemsverksamhet. Skolan har två hemvister, Spiran och Spoven. Personalen på fritidshemmen har ett nära samarbete med skolans lärare. Skolan som ligger mitt i byn, har sedan hösten 2016 en ombyggd skolgård samt ombyggda och renoverade lokaler. Skolan nyttjar regelbundet den närliggande skolskogen i undervisningen. Stöcke skola och närliggande förskola har ett nära samarbete. De nya lokalerna ger förskolan och skolan goda möjligheter till att vidareutveckla sitt samarbete.

Vi söker

 • Tjänst: Lärare i fritidshem
  Anställningsform: Tillsvidareanställning, med start 2024-07-29
  Sysselsättningsgrad: Deltid, 75%
  Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som lärare i fritidshem och med barn som är i behov av särskilt stöd.
  Beskrivning av tjänsten: Som lärare i fritidshem kommer du utifrån styrande dokument planera, genomföra och följa upp arbetet i fritidshemmet, självständigt och tillsammans med kollegor. Detta sker i samverkan med skolan.

 

 • Tjänst: Grundskollärare åk 1-3
  Anställningsform: Tillsvidareanställning, med start 2024-08-12
  Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
  Kvalifikationer: Vi söker dig som har grundskollärarutbildning med behörighet att undervisa i åk 1-3. Du har lärarlegitimation/har ansökt om legitimation. Du har erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning utifrån elevers/gruppens behov, självständigt och tillsammans med kollegor. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med barn med NPF.
  Beskrivning av tjänsten: Du kommer att undervisa som klasslärare på lågstadiet. I uppdraget ingår att vara klasslärare/mentor för en klass vilket innebär handledning av elever och kontakter med vårdnadshavare. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktigt del i arbetet.


 • Tjänst: Grundskollärare i musik åk åk 4-6
  Anställningsform: Tillsvidareanställning, med start 2024-08-12
  Sysselsättningsgrad: Deltid, 50%
  Kvalifikationer: Vi söker dig som har grundskollärarutbildning med behörighet att undervisai musik i åk 4-6. Du har lärarlegitimation/har ansökt om legitimation. Du har erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning utifrån elevers/gruppens behov, självständigt och tillsammans med kollegor. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med barn med NPF.
  Beskrivning av tjänsten: Du kommer att undervisa i musik i årskurs åk 4-6. I samarbete med arbetslag och kollegor ansvarar du för att driva och utveckla det pedagogiska arbetet med läroplan och kommunala mål som riktmärke. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktigt del i arbetet.

 

Sidan publicerades