Personalpool utbildning

Personalpoolen består av barnskötare, förskollärare och lärare fritidshem med heltidsanställning. Poolen finns tillgänglig för vikariat på samtliga kommunala förskolor och fritidshem. Förskolor och grundskolor F–6 är indelade i två verksamhetsområden, Nordöst och Sydväst. Här finns alla enheter inom respektive område.

Poolaren som kommer till förskolan och fritidshemmet är bekant för vårdnadshavare, personal och barn/elever. Poolaren är kompetent och erfaren och de ska bidra med kontinuitet och trygghet.

Trygg anställning

Personalpoolen ger trygga anställningsvillkor för medarbetare, majoriteten av anställningar är tills vidare. Samtliga erbjuds heltidsanställningar. Poolares främsta roll är att finnas tillgängliga för korttidsvikariat.

Värdegrund och kompetensutveckling

Genom att förskolan och fritidshemmet anlitar poolare får de tillgång till personal som är införstådd med kommunens värdegrund. Poolarna får kompetensutveckling som utformats i enlighet med de kommungemensamma utvecklings­målen samt läroplanerna för förskola och grundskola.

Sidan publicerades