Introduktion för dig som är nyanställd inom funktionshinderomsorgen

För att du som är nyanställd ska få bra förutsättningar för att utföra ditt jobb hos oss har vi satt samman en introduktion. Introduktionen består av självstudier genom filmer, studiematerial och kunskapstest samt en introduktion på din arbets­plats.

Om introduktionsutbildningen

Syftet med utbildningen är att skapa en gemensam grundläggande kunskap för alla medarbetare. Genom utbildning inom dessa områden skapas förutsättningar i arbetet att be brukarna möjlighet till utveckling och att bli självständiga utifrån sina förutsättningar.

Så genomför du utbildningarna

  1. Se film/filmerna som hör till utbildningen och/eller läs igenom kapitelt som berör utbildningen i studiematerialet
  2. Gör kunskapstestet som är kopplad till utbildningen. Skicka in detta enligt instruktion i slutet på kunskapstestet.

Utbildningsområden

Följande utbildningar ska du genomföra:

Studiematerial

Sudiematerial, introduktion , 2.1 MB. (pdf, 2 MB)

Eftersom denna utbildning är obligatorisk utbetalas lön för 6 timmar i de fall utbildningen ej kan genomföras under arbetstid.

HBTQ – en introduktion

Efter introduktionsutbildningen, när du har börjat arbeta på arbetsplatsen, ska du även ta del av HBTQ – en introduktion. Den genomför du på arbetsplatsen under ordinarie arbetstid.

Kontakt

Vid frågor kopplat till utbildningen kontakta din närmsta chef.

Frågor gällande filmer eller studiematerial kontakta:

Sandra Persson
utbildningssamordnare
090-16 65 28
sandra.persson@umea.se

Utbildningssupport:
utbildningssupportso@umea.se