Nyanställd inom funktionshinderomsorgen

Välkommen till funktionshinderomsorgen! För att du som är nyanställd ska få bra förutsättningar för att utföra ditt jobb har vi satt samman en introduktion. Introduktionen består av självstudier genom filmer, studiematerial och kunskapstest samt en introduktion på din arbets­plats.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

/Malin Björkman, verksamhetschef

Så här är introduktionen uppbyggd

Introduktionen är uppdelad i tre steg utifrån hur länge du har arbetat:

 1. Introduktion till funktionshinderomsorgen
  Utbildningar du ska göra under de första 30 dagarna, gäller dig som har en tidsbegränsad anställning, är timvikarie eller tillsvidare anställd.
 2. Fördjupad introduktion inom funktionshinderomsorgen
  Utbildningar du ska göra under de första nio månaderna, gäller dig som är tillsvidare anställd samt långtidsvikarier. Chef informerar om fördjupad introduktion när det är dags.
 3. Fördjupning i yrkesrollen
  Utbildningar du ska göra när du har arbetat 3–12 månader, gäller dig som är tillsvidare anställd samt långtidsvikarie. Chef informerar om fördjupning i yrkesrollen när det är dags.

Följande utbildningar ska du göra de första 30 dagarna

Följande utbildningar är obligatoriska att göra klart innan eller under din inskolning på din arbetsplats, de första 30 dagarna. Eftersom introduktionen är obligatorisk utbetalas lön enligt angiven schablontid i de fall utbildningen ej kan genomföras under arbetstid. I samråd med enhetschef på arbetsplatsen kommer ni överens om vilka utbildningar du förväntas göra hemma respektive på arbetsplatsen. För att lön ska kunna betalas ut behöver du informera chef när du genomfört alla utbildningar.

Jobbar du inom personlig assistans ska du även ta del av introduktion i Medvid, systemet som används för tids­redovidning och schema.

Välkommen till funktionshinderomsorgen och Introduktion på arbetsplatsen utförs på arbetstid på arbetsplatsen. Om du behöver stöd eller mer tid för att kunna göra utbildningen ta kontakt med din chef. 

Checklistan hjälper dig

För att underlätta för dig finns en checklista. Skriv ut och använd den som stöd och checka av att du genomfört alla steg i introduktionen.

Till checklistan , 131.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs igenom informationen som nås via nedanstående länkar. Länkarna skickas även via mejl vid tillsvidare anställning.

Introduktion till nyanställda, del 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (guider.nu)

Introduktion till nyanställda, del 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.(guider.nu)

 • Tidsåtgång: cirka 30 minuter

Socialstyrelsens webbintroduktion för funktionshinderomsorgen ger en översikt över ett antal viktiga områden inom funktionshindersomsorgen. Kursens områden är individens rätt, förhållningssätt och bemötande, dokumentation, rapportering och sekretess samt samarbete med brukaren i centrum.

I webbintroduktionen förekommer frågeställningar som du uppmanas att ta upp i din personalgrupp. Vi vill att du i första hand reflekterar över dessa själv och om du vill kan du resonera kring frågorna med dina kollegor på arbetsplatsen under din inskolning.

Gör så här

 1. Skapa en användare på Socialstyrelsens utbildningsportal
 2. Välj Webbintroduktion för funktionshinderomsorgen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i listan och genomför hela utbildningen och kunskapstestet.
 3. Fota eller ta en skärmdump på diplomet och mejla det till din chef.
 • Tidsåtgång: cirka 2,5 timmar

Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion

Rollen som personlig assistent innebär ett arbete med stor variation som gör skillnad i andra människors liv. Webbutbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete utför personlig assistans. Den handlar om delaktighet, bemötande, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter.

Gör så här

 1. Skapa en användare på Socialstyrelsens utbildningsportal
 2. Välj Personlig assistent som yrke – en webbintroduktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i listan och genomför hela utbildningen och kunskapstestet.
 3. Fota eller ta en skärmdump på diplomet och mejla det till din chef.
 • Tidsåtgång: cirka 1 timme

Medvind

Medvind är ett schema-, lön- och planeringssystem för personlig assistans. Systemet har integrationer mot försäkringskassan för tidrapportering och fakturering. Medvind integrerar även med lönesystemet Personec.

Läs igenom Lathund medarbetare, vid frågor kontakta din chef.

Du hittar den på intranätet:
Service och stöd i arbetet / IT-system, IT-stöd / IT-system A–Ö / Personlig assistans, Medvind

 • Tidsåtgång: cirka 30 minuter

När du arbetar inom funktionshinderomsorgen använder du ett verksamhetssystem som heter Treserva. I Treserva gör du dagliga anteckningar om det som hänt de personer du arbetat med under ditt arbetspass, det kallas för att du dokumenterar.

För att få dokumentera i Treserva måste du genomföra en e-utbildning. Efter godkänd utbildning finns alltid möjlighet att se filmerna igen, det påverkar inte tidigare resultat.

Utbildningen är obligatorisk och du gör den under din inskolning på arbetsplatsen.

Välj rätt utbildning

Välj Treserva E-utbildning - Utförare

Till utbildningsportalen för Treserva Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Tidsåtgång: cirka 2 timmar

Många personer behöver läkemedel, därför är det viktigt att de som ska hjälpa personer inom funktions­hinder­omsorgen har en godkänd läkemedelsdelegering. Chef avgör vilka som ska gå läkemedelsutbildningen och det är sjuksköterskan som bedömer vilka som kan få delegering för att ge läkemedel.

 • Tidsåtgång: max 2,5 timmar, beroende på om du har haft delegering tidigare.

Välj allmän läkemedelshantering och följ instruktionerna

Följsamhet till basala hygienrutiner ger dig som medarbetare ett bra skydd mot smitta och minskar risken för smittspridning. Basala hygienrutiner innebär korrekt användning av handdesinfektion, handskar, plastförkläde eller skyddsrock i vård- och undersökningssituationer. Basala hygienrutiner ska följas oberoende av vårdgivare och vårdform och oavsett känd smitta eller inte. De basala hygienrutinerna gäller vid allt brukarnära arbete.

Gör så här

 1. Skapa en användare på Socialstyrelsens utbildningsportal
 2. Välj Basala hygienrutiner i vård och omsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i listan och genomför hela utbildningen och kunskapstestet.
 3. Fota eller ta en skärmdump på diplomet och mejla det till din chef.
 • Tidsåtgång: cirka 1 timme

Kontakt

Vid frågor kopplat till utbildningen kontakta din närmsta chef.