Läkemedelsutbildning

Inom verksamheter som utför vård och omsorg finns det behov av medarbetare med delegering. För att en medarbetare ska få delegering behöver hen ha de kunskaper som krävs för att få hjälpa brukare att ta sina läkemedel. Endast sjuksköterska kan besluta om delegering av läkemedelshantering. 

Den här informationen vänder sig till dig som är medarbetare i Umeå kommun eller hos upphandlad extern utförare av vård och omsorg.

Bedömning om delegering är lämpligt

Innan en medarbetare går läkemedelsutbildningen gör enhetschef en bedömning om det är lämpligt att medarbetaren hanterar läkemedel samt att hen kan ta till sig information och förmedla sig på god svenska. Medarbetaren ska vara inskolad och arbetat i verksamheten innan delegering kan bli aktuellt.

Medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha en delegering för allmän läkemedelshantering och minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Förnyelse av delegering

En delegering är giltig i maximalt ett år. För att det ska räknas som en förnyelse ska medarbetaren ha en giltig pågående delegering. Om din delegering hunnit löpa ut inom närliggande tid till exempel på grund av tjänstledighet, ta kontakt med sjuksköterskan i verksamheten.

Tid för förnyelse planeras i samråd med sjuksköterska i verksamheten och bör ske under perioden september till april. Förnyelser ska inte bokas i Kursplattformen.

Allmän läkemedelshantering är administrering av tabletter från dosförpackade läkemedel eller iordningställd dosett. Det kan även vara iordningställande och administrering av exempelvis flytande läkemedel, ögondroppar, stolpiller etc.

Börja med att genomföra webbutbildningen "Allmän läkemedelshantering". I slutet på utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1,5 timme att genomföra. Anmäl dig sedan till kunskapstest hos sjuksköterska.

Särskild läkemedelshantering innebär injektionsläkemedel såsom insulin. Den medarbetare som planeras få insulindelegering ska ha en delegering för allmän läkemedelshantering och minst två veckors erfarenhet från arbete i verksamheten.

Börja med att genomföra webbutbildningen "Särskild läkemedelshantering". I slutet på utbildningen finns några kontrollfrågor, godkänt resultat leder till ditt diplom. Skriv ut eller ta en skärmpdump på ditt diplom. Utbildningen tar cirka 1 timme att genomföra. Anmäl dig sedan till kunskapstest hos sjuksköterska.

I samband med kunskapstestet kommer du att få en praktisk genomgång för att lära dig att ta blodsocker och ge insulin, eftersom detta moment uteblir vid digital delegeringsutbildning. Sjuksköterska beslutar om du får delegering eller inte.


Vård- och omsorgsboende och LSS-boende

Anmäl dig till kunskapstest hos sjuksköterska på din arbetsplats. Diplom från webbutbildningen måste visas upp för att få skriva kunskapstestet. Sjuksköterska beslutar därefter om du får delegering eller inte.

Hemtjänst, personlig assistans och boendestöd

Anmäl dig till kunskapstest i Kursplattformen. Diplom från webbutbildningen måste visas upp för att få skriva kunskapstestet. Sjuksköterska beslutar därefter om du får delegering eller inte. Förnyelser ska inte bokas i Kursplattformen.

Har du inte möjlighet att gå på det datumet du bokat in dig på så är det viktigt att du avbokar din plats.
För att avboka dig på kurstillfället gå in i Kursplattformen och avanmäl dig på kursen eller
maila utbildningssupport@umea.se ange för- och efternamn, kursens tid och datum när du avbokar!

Anmälan

Anmäl dig i katalogen på "Kunskapstest och delegering" för det team du tillhör (Centrum/Väst, Nord eller Syd).
Är du osäker på vilket team du tillhör prata med din chef eller kolla på den här kartan:

Bilden visar en karta över Hemsjukvårdens indelning i team

För medarbetare i Umeå kommun:

Du som är anställd av Umeå kommun loggar in genom att ange din arbetsmail, exempelvis namn.namn@umea.se i Kursplattform Länk till annan webbplats.

För medarbetare i externa företag:

Du som är en extern kursdeltagare (inte anställd av Umeå kommun) kan skapa ett konto i Kursplattformen genom att först genomföra introduktionsutbildningen "Din nya kursplattform" Länk till annan webbplats. därefter anmäler du dig via kurskatalogen.

Du som redan skapat ett konto kan logga in direkt i Kursplattform. Länk till annan webbplats.

  • Kontakt

    Läkemedelsutbildning

    Vid sen avanmälan och frågor om själva utbildningen

    vård-och omsorg, hemtjänst och personlig assistans
    utbildningssupport@umea.se

Sidan publicerades