Lärare på väg in i klassrum.

Personalpool startar i grundskolan

Nu startar en personalpool med fokus på undervisning i grundskolor från förskoleklass till och med årskurs 6. Först ut är skolor i byar nordöst och sydväst inklusive Holmsund, Hörnefors och Sävar. En del av tjänsterna är tillsatta, samtidigt fortsätter rekryteringen med målsättning att ha 12 lärarvikarier på plats i augusti 2024.

– Tack vare införandet av personalpool för alla kommunala fritidshem 2022 har vi lyckats med att tillsätta flera vikariebehov på fritidshemmen utanför Umeå centrum. I utvärderingen av personalpool för fritidshem framkom att det också finns behov av vikarier som kan leda lektioner och undervisa. Behovet av vikarier är störst på förskolor och grundskolor i ytterområden, därför har vi i uppstarten valt att uteslutande rekrytera vikarierande lärare till ytterområdena, säger Nina Robinson, verksamhetschef för Personalpoolen.

Umeå kommun har en personalpool för förskola, fritidshem och nu grundskola som pilotprojekt. Syftet är att:

  • möta för- och grundskolans korttidsbehov av personal
  • förbättra arbetsmiljön för ordinarie personal
  • erbjuda kompetenta och kända vikarier
  • ge bättre anställningsvillkor för personer som annars skulle ha intermittent anställning: systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete
  • skapa ökad tillgång till vikarier för skolor utanför centrumområdet.

Inrättande av personalpool F-6 är ett pilotprojekt som ska utvärderas i oktober och fortgå fram till årsskiftet.

Läs mer om Personalpool inom utbildningsverksamhet.

Kontakt

Nina Robinson
verksamhetschef
090-16 30 03
nina.robinson@umea.se

Anna-Karin Sjölander
enhetschef personalpool fritidshem och grundskola F–6
090-16 31 73
annakarin.sjolander@umea.se

Sidan publicerades