Lokalfunktionsprogram

Ett lokalfunktionsprogram är ett dokument som beskriver vad vi ser som ändamålsenliga lokaler och utemiljöer i Umeå kommun. Lokalfunktionsprogram finns framtaget för förskolan, grundskolan och socialtjänstens verksamheter. Nedan finns länkar till dokument för nedladdning, både hela dokumentet och enskilda kapitel. Klickar du på länken, så öppnas ett dokument i eget fönster. 

Förskola

Funktionsprogram för förskola (hela dokumentet, pdf)

Funktionsprogrammet för förskola uppdelat i kapitel (pdf):

Innehåll (pdf)

Förutsättningar (pdf)

Entréer och hallar (pdf)

Hygien och omvårdnad (pdf)

Pedagogiska rum (pdf)

Förskolans kök (pdf)

Utemiljö (pdf)

Personal (pdf)

Referenser och bildkällor (pdf)

Illustrationer i form av ritningsexempel i dokumentet är valda för att visa på olika sätt att utforma och lösa funktioner. Dessa exempel är medvetet olika och visar för- och nackdelar med olika lösningar. Exemplen fungerar som diskussionsunderlag och visar på möjligheter, begränsningar och konsekvenser.

Sidan publicerades