Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

Mer snö på gång

Från torsdag morgon 21 januari väntas mer snö över Västerbottens kustland. SMHI varnar för cirka 25–35 cm på kort tid, frisk vind och risk för kraftig drivbildning. Snöfallet väntas avta på fredag morgon, men från fredag kväll/lördag morgon kan det komma ytterligare cirka 30 cm snö. Håll koll på hur väder och snö påverkar väglag och verksamheter. Var ute i god tid, planera för resor och var försiktig i trafiken.

övergångsställe, träd, älven

Övergångsställen

Krav

Övergångsställen ska utföras enligt Umeå kommuns, Gator och parker, typritningar. Nedan anges allmänna krav och några vanligt förekommande mått.

Gångpassage för synskadade placeras längst bort från korsningens radie.

Sinusplattor och vita släta plattor ska finnas vid varje övergångsställe med en totalbredd 1,05 m. Sinusplattor får inte korsa en cykelbana.

Övergångsställen

Övergångsstället ska vara minst 3 m brett.

Övergångsställen med cykelpassage

Övergångsstället ska vara minst 4,65 m brett. Cykelbanan ska då vara 2,6 m och gångbanan 2,05 m.

Cykelöverfarter

För utformning av cykelöverfarter pågår nu en utredning efter den lagförda ändring som trädde i kraft 1 september 2014.

Förhöjda övergångsställen med eller utan cykelpassage

Farthinder i form av förhöjda övergångsställen med eller utan cykelpassage ska vara 10 cm höga. Påfartsrampen ska ha en ramplutning om minst 6 % och högst 8 % relativt gatans lutning (inte relativt horisontalplanet). Vid skilda körbanor (refug) kan nedfartsrampen ha en flackare lutning. Trafikmängder, andel tung trafik, korsande huvudcykelstråk och geotekniska förutsättningar är exempel på viktiga faktorer för val av ramplutning. Platåns längd ska vara minst 3,20 m. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

6 % lutning ger x = 3,4 grader

7 % lutning ger x = 4,0 grader

8 % lutning ger x = 4,6 grader

X är vinkeln mellan gatan och rampen.

Förhöjda övergångsställen med kollektivtrafik

På kollektivtrafikens stomstråk ska påfartsrampen normalt ha en ramplutning på 6 % relativt gatans lutning (inte relativt horisontalplanet) som ger x = 3,4 grader. Vid skilda körbanor (refug) ska nedfartsrampen ha en flackare lutning. Tvärgående kantsten får inte sättas. Platåns längd ska vara minst 7 m. Ramplutning och platålängd bestäms av Gator och parker.

Övergångsställen med refug med eller utan cykelpassage

Refugens djup bör vara 2-2,25 m, minsta djup är 1 m.

Övergångsställe: Öppningen i refugen bör vara 0,35 m bredare än målningen.

Övergångsställe med cykelpassage: Öppningen i refugen bör vara 0,7 m bredare än målningen.

Vägmarkering

Utmärkning/målning av ramper, se Trafikreglering – vägmarkeringöppnas i nytt fönster.

Vägmärken

Se Trafikreglering – vägmärkenöppnas i nytt fönster.

Borttagning av övergångsställe med eller utan cykelpassage

När ett övergångsställe tas bort ska taktila plattor och smågatsten rivas. Den sänkta kantstenen kan behållas om passagen ska vara kvar.

Sidansvarig

Frida Bergström
frida.bergstrom@umea.se

Revidering: (2016-04-27)

Sidan publicerades