Program och övriga dokument

Cykeltrafikprogram Öppnas i nytt fönster.

Trafiksäkerhetsprogram Öppnas i nytt fönster.

Gator och parkers tillgänglighetsplan Öppnas i nytt fönster.

Vägar och gators utformning, VGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävbestämmelser Öppnas i nytt fönster.

Avfallsplan

Giftinformationscentralen-växtregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

HIN 3 - Enkelt avhjälpta hinder BFS 2013:9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Umeå kommuns riktlinjer för Lekplatser och lekmiljöer Öppnas i nytt fönster.

Umeå kommuns riktlinjer för Träd

Kvalitetsregler för plantskoleväxter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Checklista mottagningskontroll av träd , 56.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista vid nyplantering av träd , 36.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Checklista för åtgärder vid skada på trädrötter , 680.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sortiment för växter med E-plant märkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun Öppnas i nytt fönster.

Program för Umeås offentliga rum , 392.9 kB, öppnas i nytt fönster.

ALM 2 - Tillgänglighet på allmänna platser BFS 2011:5 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vitesmall för skador på träd , 47 kB, öppnas i nytt fönster.

Standard för skyddande av träd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkskötselbeskrivning , 148.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Etableringsskötsel under garantitid , 106.5 kB, öppnas i nytt fönster.en 2023-12-21

Sidan publicerades