gata, hus

Revideringar

Teknisk handbok revideras en gång per år. Om avgörande ändringar sker i regler och förordningar under året kommer justeringar att göras även i Teknisk handbok.

Här finns information om uppdateringar, revideringar och tillägg som gjorts i Gator och parkers tekniska handbok.

Kontakta arbetsgruppen för teknisk handbok om du har förslag på förbättringar.

Uppdatering och revideringar i teknisk handbok

2015-12-01 Teknisk handbok upprättades.

Under 2019 har Gator och parker arbetat med att förbättra teknisk handbok. Detta har lett till att en del revideringar har genomförts.

2019-10-12 publicerades revideringar av kapitlen Park- och naturmark samt Belysning.

2019-10-31 publicerades mindre revideringar av kapitlet Trafikregleringar.

2019-11-12 Mindre revideringar av kapitlet Belysning delen Allmänt, Belysningsarmaturer, Kabel, kanalisation och förläggning samt Stolpar.

2020-05-06 Revidering av Inledning och AMA.

2020-06-05 Revidering av typritningar.

2020-06-18 Revidering av Belysningsarmaturer.

 

Revideringsdatum

Sidan reviderades 2020-06-18

Sidan publicerades