Revideringar

Teknisk handbok revideras en gång per år. Om avgörande ändringar sker i regler och förordningar under året kommer justeringar att göras även i Teknisk handbok.

Här finns information om uppdateringar, revideringar och tillägg som gjorts i Gator och parkers tekniska handbok.

Kontakta arbetsgruppen för teknisk handbok om du har förslag på förbättringar.

Uppdatering och revideringar i teknisk handbok

Teknisk handbok har upprättats 2015-12-01

Under 2019 har Gator och parker arbetat med att förbättra teknisk handbok. Detta har lett till att en del revideringar har genomförts.

2019-10-12 publiceras revideringar av kapitlen Park- och naturmark samt Belysning.

Under oktober månad 2019 publicerades ytterligare revideringar.

Kapitlen Typritningar och Trafikregleringar reviderades inte denna omgång.

2021-11-01 Publicerades revideringar av:

  • Projektering: AMA, Geoteknik och geohydrologi samt Ritteknik
  • Gatubyggnad: Busshållplats, Gatusektion, Kantstenar, Vatten och avlopp, Överbyggnader och Övergångsställen
  • Konstbyggnader
  • Belysning
  • Utrustning


Revideringsdatum

Sidan reviderades 2021-11-11

Sidan publicerades