tunnel, grönt gräs

Konstbyggnader

Gällande lagar, regler och föreskrifter ska följas.

För broarbeten hänvisas i första hand till

  • TRVK Bro 11 (publ. 20122:085) och TRVK Bro 11 (publ. 2011:086)
  • myndighetsföreskrifter angivna i TRVK Bro 11, A.1.2.2
  • litteraturförteckningen i bilaga 1 till TRVK Bro 11
  • VVK Brounderhåll (publ. 2012:020)
  • TRV AMA Anläggning 10 Publ: 2011:102
  • TRV AMA Anläggning 10 Rev 2 publ: 2012:219
  • Trafikverkets hemsida med gällande bro och tunneldokument.

Gator och parker upphandlar underhåll och besiktningar av konstbyggnader.

Sidansvarig

Amanda Arnö
amanda.arno@umea.se

Revidering: 2020-03-04

Sidan publicerades