ritning på ett övergångställe

Del av typritning för cykelöverfart

Typritningar

Här hittar du typritningar.

Ritningsförteckning

Ritningsnr, innehåll, skala, datum, revideringsdatum

T01 Normalsektion, gata stomstråk kollektivtrafik med grönremsa och separerad GC 7,5 m, 1:50 (A3), 160212, 200224

T02 Normalsektion Lokalgata 5,5 m, 1:50 (A3), 160212, 200224

T03 Busshållplats plan och sektion, 1:50 (A3), 160212, 200224

T04 Normalsektion farthinder med passage vid stomstråk kollektivtrafik och personbilstrafik, 1:50 (A3), 160212, 200224

T05 Övergångställe med refug, med eller utan cykelpassage, 1:50 (A3), 160212, 200224

T06 Övergångställe med eller utan cykelpassage, 1:50 (A3), 160212, 200224

T07 Upphöjt övergångsställe med eller utan cykelpassage/cykelöverfart, 1:50 (A3), 160212, 200224

T08 Gångpassage i korsningar, 1:50 (A3), 200224

T09 Normalsektion med gc 5 m, 1:50 (A3), 200224

T10 Cykelöverfart, 1:100 (A3), 200224

Sidansvarig

Donald Näs
donald.nas@umea.se

Revidering: 2020-06-05

Sidan publicerades