Hållbar ledutveckling

Syftet med projektet Hållbar ledutveckling i Umeåregionen är att ta ett samlat grepp om de leder i Umeåregionen som anses ha störst potential att utvecklas och att säkra den långsiktiga hållbarheten genom insatser som gynnar och stärker utvecklingen av det lokala näringslivet. Parterna i projektet ska också skapa ett nätverk av säkra, trygga, leder med bra kvalitet och därmed bli en vandrings- och cykeldestination.

Projektet omfattar cirka 4,7 miljoner kronor, det är beviljat inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 och finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Projektet pågår mellan 30 januari 2023 och 31 oktober 2024. Umeå kommun är projektägare och i gruppen ingår även Vindeln, Robertsfors, Vännäs och Bjurholms kommuner.

Projektets mål

Målet med projektet är att utveckla leder för vandring och mountainbike i enlighet med det nationella ramverket och utifrån erfarenheter och rekommendationer från ledande mountainbike-destinationer.

Projektet ska fysiskt förbättra de leder som har de största natur- och friluftsvärdena och potential för besöksnäring med underlag, spångar, broar, skyltning, faciliteter (toalett, vindskydd) samt göra det enkelt för invånare och besökare att hitta till lederna och få information om dem genom informationstavlor och skyltning. Sammantaget rör det sig om förbättringsåtgärder på cirka 335 kilometer.

Lederna i projektet:

 • Tavelsjöleden (Umeå kommun)
 • Leder i naturreservatet Strömbäck-Kont (Umeå kommun)
 • Ume Älvdal-leden (Umeå kommun)
 • Väster-långslädans led och Holmsundsleden (Umeå kommun)
 • Grössjön (Umeå kommun)
 • Öreälvsleden (Bjurholms kommun)
 • Tvåälvsleden (Vindels kommun)
 • Rödåleden (Vindelns kommun)
 • Isälvsleden (Vindelns kommun)
 • Flottarstigen (Robertsfors kommun)
 • Vännforsleden
 • Långforsens strövområde (Vännäs kommun)
EU:s logotyp där det också står Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Kontakt

Johanna Palmlöf Brus
destinationsutvecklare Umeåregionen
070-615 40 33
johanna.palmlof@visitumea.se

Sidan publicerades