Grillplats med bänkar och en grillring med en brasa.

Grillplatsen på Udden som kommer stå kvar under renoveringsperioden. Fotograf: Patrik Wivstad.

Grössjöns rastplatser ska rustas upp

Kommunen har börjat riva rastplatser runt Grössjön. Med start under våren kommer rastplatserna att byggas upp på nytt och arbetet ska vara klart hösten 2024.

De rastplatser som finns runt Grössjöns naturreservat ska rustas upp och därför har man i veckan rivit de befintliga rastplatserna som till våren ska ersättas med nytt material. Eftersom det råder eldförbud i naturreservatet, med undantag för eldning på iordningsställd plats, har grillplatsen på Udden sparats för detta ändamål under vinterhalvåret och kommer att åtgärdas vid ett senare tillfälle.

De huvudsakliga förändringarna innefattar utbyte av bänkar, vedbodar och grillringar. Det befintliga materialet som rivits kommer att transporteras bort under vintermånaderna i samband med att det nya materialet körs ut eftersom tunga maskiner inte får köra på barmarken i naturreservatet. De tyngsta delarna kommer att fraktas med helikopter.

Även naturreservatet i Strömbäck-Kont kommer att fräschas upp under 2024 där två toaletter kommer att bytas ut, en i Tjuvvarpet och en i Verksund.

Upprustningarna är en del av projektet Hållbar ledutveckling i Umeå regionen som beviljats stöd inom landsbygdsprogrammet 2014–2020 och finansieras delvis av pengar från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Sidan publicerades