Aktiverande styrning, steg 2

Införande av digital plattform och struktur för uppföljning av arbetet mot målen.

Vad?

Utvecklingsarbete som tar vid efter projektet Aktiverande styrning. Projektets syfte var att skapa en styrmodell som säkerställer äldreomsorgens insatser och preventiva arbete. I projektet ingick framtagande av vision, mål och strategier för äldreomsorgen. Detta utvecklingsarbete tar vid efter projektet och handlar om att skapa en digital plats som verktyg för information och uppföljning av vision, mål och hur vi använder våra strategier inom äldreomsorgen.

Varför?

För att underlätta uppföljning och säkerställa arbetet mot vision och mål inom äldreomsorgen.

Hur?

Införande av digital plattform och struktur för uppföljning av arbetet mot målen.

Mål: Implementerad digital plattform och tydlig struktur för uppföljning av mål inom äldreomsorgen.

Involverade verksamheter: Samtliga verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen är berörda.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 230101-231231

Strategier: Samarbeta, digitalisera

Sidan publicerades