Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Igen. Smittspridning av covid-19 är stor i Västerbotten, just nu den största i landet, och det ser inte ut att vända, meddelar Region Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

E-servicevision

Umeå kommuns e-servicestrategi är framtagen för att underlätta och öka förändringstakten i utvecklingen av e-service för att vara till bäst nytta för invånare, företag, samarbetspartners, anställda och politiker samt för att minska kostnader.

Vision

Den som använder kommunens e-service får sitt ärende löst via första kontakten och påverkas inte av hur kommunen organiserat sig i processen som ska leverera nytta.

Mål

Umeå kommuns mål är att lösa ärendet/behovet fullständigt vid första kontakten med minsta möjliga ansträngning för den som väljer att använda e-servicen.

  • Frågor ska bli och upplevas bli besvarade vid första kontakten.
  • Ärenden blir lösta med minsta möjliga ansträngning för användaren.
  • Kontakten ger en positiv upplevelse med ett professionellt och förtroendeingivande bemötande.
  • E-servicen upplevs enkel och berikande för alla, genom att innehållet är anpassat till användarens behov, unika situation, person och teknik.
  • Alla delar följer de gemensamma grafiska riktlinjerna för e-service för att upplevas professionell och enhetlig.
  • Det är en säker kanal, avseende både effektivitet, personlig integritet och rättssäkerhet.

Mer information

Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

Sidan publicerades