E-servicevision

Umeå kommuns e-servicestrategi är framtagen för att underlätta och öka förändringstakten i utvecklingen av e-service för att vara till bäst nytta för invånare, företag, samarbetsparter, anställda och politiker och för att minska kostnader.

Vision

Umeå kommuns e-service upplevs enkel att använda för alla som har en internetuppkoppling och en enhet som är ansluten. Den är personlig, positiv, proaktiv och förtroendeingivande. Användare av e-service hittar med lätthet relevant information och e-tjänster som bäst passar för användarens personliga situation och behov. Den som använder kommunens e-service får sitt ärende löst via första kontakten och påverkas inte av hur kommunen har organiserat sig i processen som ska leverera nytta.

Mål

Umeå kommuns mål är att lösa ärendet eller behovet fullständigt via första kontakten med minsta möjliga ansträngning för den som väljer att använda e-servicen.

  • Frågor ska bli och upplevas bli besvarade via första kontakten.
  • Ärenden blir lösta med minsta möjliga ansträngning för användaren.
  • Kontakten ger en positiv upplevelse med ett professionellt och förtroendeingivande bemötande.
  • E-servicen upplevs enkel och berikande för alla, genom att innehållet är anpassat till användarens behov, unika situation, person och teknik.
  • Alla delar följer de gemensamma grafiska riktlinjerna för e-service för att upplevas professionell och enhetlig.
  • Det är en säker kanal, avseende både effektivitet, personlig integritet och rättssäkerhet.

Mer information

Umeå kommuns IT-strategi är ett övergripande styrdokument som anger hur Umeå kommun vill ta tillvara digitaliseringens möjligheter och utveckla kommunen.

Sidan publicerades