Politik och demokrati

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för verksamheten ligger hos förtroendevalda politiker.