E-tjänster, självservice

Här hittar du ett urval av e-tjänster och blanketter som kommunen erbjuder, samlade i olika kategorier. Med en e-tjänst kan du kontakta kommunen och nyttja kommunal service när det passar dig.

Allmänt

Lämna synpunkter och förslag

Autogiro, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – betala fakturor från kommunen

Anställda och förtroendevalda

Anmäl/ändra konto för löneinsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intranätet)

Beställ intyg – beställ arbetsgivarintyg, tjänstgöringsintyg och intyg om inkomstbortfall

Intyg förlorad arbetsinkomst, förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intranätet)

Underlag för reseräkning, förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intranätet)

Fler e-tjänster och blanketter för anställda finns i ärendeportalen för personalfrågor och lön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på intranätet; Blanketter, lön och anställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och utbildning

Alla e-tjänster och blanketter från A–Ö

Byggande, bostäder, fastighetsägare

E-tjänster för dig som ska bygga eller är fastighetsägare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – reservera tomt, beställ nybyggnadskarta, lämna uppgift till lägenhetsregister, ansök om utstakning i egen regi eller egen sotning med mera.

Data och statistik

Öppna data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Geografiska data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – beställ data

E-tjänsteplattformar, blanketter och e-tjänster, öppna data

E-tjänsteplattform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – e-tjänster i Umeå kommuns e-tjänsteplattform

Öppna data, PSI-data Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – fri för den som vill att återanvända data på det sätt man vill

Felanmälan

Felanmälan – rapportera fel på gator, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser, skogs- och naturområden, trafikljus, belysning, idrottsanläggningar, motionsspår, snöröjning, sandning, vatten, avlopp, elnät, fjärrvärme, kommunala fastigheter med mera. Du kan också anmäla skador som du anser har orsakats av Umeå kommun.

Fritid

Boka anläggningar och lokaler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om lokaltider för inomhussäsongen – ansök om återkommande tider i kommunens idrottslokaler och anläggningar.

Felanmälan – anmäl fel på idrottsanläggningar, motionsspår med mera.

SMS-prenumeration, information om fritidsanläggningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – få uppdateringar om badtemperaturer, spårpreparering, spolning av isbanor med mera till din mobil.

Föreningar

Aktivitetskort på nätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – aktivitetsbidrag och lokalstöd

Registrera ny förening Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningsinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – föreningar kan boka skol- och idrottsanläggningar och administrera uppgifter

E-tjänster, föreningsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – under rubriken Fritid och föreningsliv hittar du bland annat bidragsansökningar för olika typer av föreningar, inkluderingsstöd, internationellt ungdomsutbyte, investeringsbidrag, stöd till stora arrangemang, drift av anläggning, projektbidrag och mycket mer.

Gator, trafik och infrastruktur

Felanmälan – anmäl fel på gator, gång- och cykelvägar, trafikljus med mera

Tillstånd för grävning och trafikanordning – ansök om tillstånd

Jobb och företagande

Lediga jobb i kommunen – sök jobb hos oss

Bevaka upphandlingar och lämna anbud

Näringslivsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – komplettera uppgifter om företag

Serveringstillstånd, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster för företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – under rubriken Företagare hittar du bland annat ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga eller explosiva varor

E-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ansök om tillstånd i olika kategorier, till exempel alkohol och tobak eller miljö- och hälsoskydd

Markupplåtelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ansök om att använda offentlig plats för torghandel, festival eller andra arrangemang

Kommun och politik

Bidrag till politiskt ungdomsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ansök om bidrag

Handlingar i stadsarkivet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – beställ uppgifter ur eller kopior av handlingar

Kultur, bibliotek

Evenemangskalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – lägga in och redigera evenemang som du arrangerar, kalendern visas bland annat på alltomvasterbotten.se och kommunens webbplats

Minabibliotek.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – hantera lån och reservationer eller betala försenings­avgifter under mina sidor, låna e-böcker och e-ljudböcker, läs e-tidningar och strömma film under e-biblioteket

Boka bibliotekens datorer och grupprum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boka tid med personalen på biblioteket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-tjänster, föreningsliv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – under rubriken Fritid och föreningsliv hittar du bidragsansökningar, till exempel finska kulturpotten, tillfälligt kulturarrangemang och verksamhetsstöd till kulturförening

Ansök till Kulturskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Markupplåtelse Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ansök om att använda en offentlig plats för festival eller annat arrangemang

Miljö, avfall

E-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – under Miljö- och hälsoskydd finns många e-tjänster som har att göra med avfall, avlopp och miljöfarlig verksamhet

Bullerskyddsbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan, vatten, avlopp, avfall och återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (www.vakin.se)

Livsmedel

Livsmedelskontroll

Ansök Serveringstillstånd

Omsorg och hjälp

Ansökningsblanketter – ansök om försörjningsstöd eller andra former av bistånd, stöd och hjälp för barn, vuxna och äldre

Oro för person som far illa, anmälan från privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – anmäl till exempel misstanke om att barn far illa. Du kan vara anonym.

Oro för person som far illa, anmälan från yrkesverksam Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (du som arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar)

Färdtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ansök om färdtjänst

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. – ansök om tillstånd

Ansök om bidrag för socialt förebyggande insatser för unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna data, PSI-data

Umeås stads öppna data

Inloggning

Flera av våra e-tjänster kräver inloggning. Det finns flera olika system för att logga in. Mer information om hur du loggar in finns i anslutning till tjänsten.

Ett vanligt sätt att logga in är e-legitimation.

Sidan publicerades www.umea.se/blanketter