Gränslösa möjligheter i en hållbar tillväxtregion

Det gränsöverskridande samarbetet mellan Umeå och Vasa är inne på sitt andra år. Den ambitiösa utvecklingsstrategin fastställdes av respektive fullmäktige i augusti 2023 och nu finns en första sammanställning av genomförda aktiviteter.

Utvecklingsstrategin, resultatet av ett strategiskt arbete mellan tjänstepersoner från båda städerna under 2021 och 2022, ska omvandla regionen till en dynamisk och hållbar tillväxtmotor med fyra tydliga fokusområden:

  • ett innovativt näringsliv som växer integrerat och hållbart
  • en konkurrenskraftig region som lockar och behåller talanger
  • attraktiva stads- och livsmiljöer som erbjuder hög livskvalitet
  • gemensamma upplevelser som förenar Umeå och Vasa.

Sammanställningen är ett första smakprov på hur Umeå och Vasa satsar på att vara en modell för gränslös samverkan och hållbar utveckling.

Sidan publicerades