Äldrenämndennämnden, protokoll, 2024-01-25

Protokoll för Äldrenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-01-25

Paragrafer:
§ 1–14

Anslag publicerades:
2023-01-31

Anslag avpubliceras:
2023-02-22

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Äldrenämndens protokoll

Protokollet publiceras normalt några dagar efter justering.

Mer information

Sidan publicerades