Individ- och familjenämnden, protokoll, 2023-12-20

Protokoll för Individ- och familjenämndens möte är justerat.

Datum för möte:
2023-12-20

Paragrafer:
§ 245, 255-257, 259

Anslag publicerades:
2023-12-21

Anslag avpubliceras:
2024-01-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A

Protokoll på webben:
Individ- och familjenämndens protokoll

Mer information

Sidan publicerades