Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott, protokoll, 2024-06-18

Protokoll för hållbarhetsutskottets möte är justerat.

Datum för möte:
2024-06-18

Paragrafer:
§ 14-20

Anslag publicerades:
2024-06-20

Anslag avpubliceras:
2024-07-12

Förvaringsplats för protokoll:
Stadshuset, Skolgatan 31A, kommunkansliet

Protokoll på webben:
Hållbarhetsutskottets protokoll


Mer information

Sidan publicerades